Biblickaspolocnost.sk         Biblia on-line         E-shop        
 
HOME         O NÁS         NÁKUP         KONTO        
Aktuality
Nákupom na tomto E-shope podporujete projekty Slovenskej biblickej spoločnosti, zamerané na šírenie Božieho slova.
 
Košík         Najpredávanejšie         Nové v ponuke        

Strata hesla   Nová registrácia
Kategórie
Zľavy & Akcie
 
 
Vydavateľstvá
 

 
 

Slovenská biblická spoločnosť - predaj biblii, eshop, biblie rozna cena

 Všeobecné obchodné podmienky


     1. Základné pojmy

 1.1 Prevádzkovateľ:

 Slovenská biblická spoločnosť

 Mlynská 43

 974 09  Banská Bystrica 9

 Spoločnosť je zapísaná v živnostenskom registri Obvodného úradu v Banskej Bystrici, číslo 601-8181.

 IČO: 22665331

 IČ DPH: SK2020457362

 email: office@biblickaspolocnost.sk

1.2 Zákazník: registrovaný užívateľ spoločnosti „Slovenská biblická spoločnosť", ktorý má na základe registrácie možnosť objednať produkty na stránke Prevádzkovateľa.

1.3 Adresou doručenia sa rozumie miesto určené Zákazníkom, na ktoré je Prevádzkovateľ povinný zabezpečiť doručenie Zásielky.

1.4 Zásielkou sa rozumie tovar, ktorý je súčasťou aktuálnej ponuky Prevádzkovateľa na stránke www.biblickaspolocnost.sk.

1.5 Zasielateľskou spoločnosťou sa rozumie Slovenská pošta alebo iný dopravca, ktorý realizuje doručenie Zásielok.

    2. Objednávka

 

2.1 Zákazník má možnosť výberu konkrétneho tovaru. K tomuto kroku je potrebná registrácia na stránke Prevádzkovateľa. Po ukončení objednávky svoju voľbu potvrdí a uskutoční platbu.

2.2 Po odoslaní objednávky bude objednávka spracovaná a na email Zákazníka bude obratom doručené potvrdenie o jej prijatí Prevádzkovateľom. Na uvedenú emailovú adresu budú Zákazníkovi v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom objednávky. Zákazník môže použiť tieto spôsoby platby:

Prevodom na účet Prevádzkovateľa - Zákazník vyznačí v objednávke spôsob platby  „Prevod / online platba".  Zákazník zo svojho účtu uhradí platbu, ktorú zobrazí e-shop /variabilný symbol je číslo objednávky/. Po prijatí platby na účet Prevádzkovateľa bude objednaný tovar expedovaný Zákazníkovi na adresu doručenia uvedenú v objednávke. O prijatí objednávky, aj o odoslaní tovaru je Zákazník informovaný prostredníctvom emailu.

Platba kartou - Zákazník vyznačí v objednávke spôsob platby „Prevod / online platba" a v ďalšom kroku vyberie jednu z možností platby (Cardpay / Tatrapay). Pomocou vybranej služby Zákazník uhradí objednávku, jej výšku zobrazuje e-shop /variabilný symbol je číslo objednávky/. Po prijatí platby na účet Prevádzkovateľa bude objednaný tovar expedovaný Zákazníkovi na adresu doručenia uvedenú v objednávke. O prijatí objednávky, aj o odoslaní tovaru je Zákazník informovaný prostredníctvom emailu.

PayPal - Zákazník vyznačí v objednávke spôsob platby „Prevod / online platba" a v ďalšom kroku vyberie platbu PayPal. Pomocou tejto služby Zákazník uhradí objednávku, jej výšku zobrazuje e-shop /variabilný symbol je číslo objednávky/. Po prijatí platby na účet Prevádzkovateľa bude objednaný tovar expedovaný Zákazníkovi na adresu doručenia uvedenú v objednávke. O prijatí objednávky, aj o odoslaní tovaru je Zákazník informovaný prostredníctvom emailu.

Platba na dobierku - Zákazník vyznačí v objednávke spôsob platby  „Dobierka-Slovensko" - po objednaní bude Zákazníkovi mailom doručené potvrdenie objednávky. Následne mu bude objednaný tovar pripravený a expedovaný /spolu s faktúrou/ prostredníctvom Slovenskej pošty - ak nebude dohodnutý iný dopravca. O odoslaní tovaru bude Zákazník informovaný prostredníctvom emailu.

Pozn.: NA DOBIERKU POSIELAME TOVAR LEN NA ÚZEMÍ SLOVENSKA!

Platba v hotovosti - Zákazník vyznačí v objednávke spôsob platby „Platba v hotovosti". Po objednaní bude Zákazníkovi emailom doručené potvrdenie objednávky. Zákazník zaplatí osobne za objednávku v sídle Prevádzkovateľa a tovar si prevezme, prípadne dohodne s Prevádzkovateľom iný spôsob doručenia.

      Sídlo Prevádzkovateľa:

 

Mlynská 43

974 09  Banská Bystrica 9

 

Otváracie hodiny:
Po - Št: 8:00 - 16:30 h

Pi: 8:00 - 15:00 h

    3. Uzavretie kúpnej zmluvy

Po prijatí objednávky Prevádzkovateľ zašle kupujúcemu potvrdzujúci email o prijatí objednávky. Týmto dochádza k uzatvoreniu kúpnej zmluvy, ktorá sa stáva záväznou pre obidve zmluvné strany (Prevádzkovateľa aj Zákazníka).

4. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

4.1 Zákazník má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru, v súlade s ust. § 7 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

4.2 Zákazník svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatňuje písomne e-mailom na adrese obchod@biblickaspolocnost.sk alebo telefonicky na čísle 048/413 41 91. Priame náklady na vrátenie tovaru nesie objednávateľ. Vrátený tovar nesmie byť poškodený, v opačnom prípade má Prevádzkovateľ právo ponížiť sumu vrátenú Zákazníkovi podľa miery poškodenia. Tovar musí byť vrátený Prevádzkovateľovi najneskôr do 14 dní odo dňa, keď Zákazník odstúpil od zmluvy. Tovar nie je možné vrátiť na dobierku, tovar vrátený na dobierku nebude prevzatý.

4.3 Predávajúci sa zaväzuje vrátiť kupujúcemu do 14 dní odo dňa jeho odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar.

    5. Zrušenie objednávky

5.1 Objednávku je možné zrušiť v prípade, že zásielka ešte nebola Zákazníkovi odoslaná. Zákazník tak môže urobiť telefonicky na číslach 048/413 41 91, 0905 453 731 alebo emailom na adrese obchod@biblickaspolocnost.sk.

5.2 Prevádzkovateľ má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu nedostupnosti tovaru ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar Zákazníkovi v požadovanej lehote alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode; pokiaľ sa so Zákazníkom nedohodne na náhradnom plnení.

5.3 V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti budú pri stornovaní objednávky finančné prostriedky vrátené Zákazníkovi v lehote 14 dní na ním určený účet, pokiaľ sa s Prevádzkovateľom nedohodne inak. Pri platbe platobnými kartami budú peniaze vrátené v súlade s podmienkami zmluvy o akceptácii platobných kariet medzi Prevádzkovateľom a príslušnou bankou.

    6. Platba

6.1 Všetky ceny tovarov, služieb a všetky ostatné poplatky sú uvádzané s DPH. Cenové akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.

6.2 Za objednanú Zásielku môže Zákazník platiť nasledovne:

- CardPay - platba cez virtuálny POS terminál Tatra banky. Platiť môže kartami VISA, MasterCard, EuroCard a i.     Uvedené karty môžu byť vydané akoukoľvek bankovou inštitúciou. Osobné údaje Zákazníka (číslo účtu, kód platobnej karty a pod.) sa zadávajú priamo na zabezpečených stránkach Tatra banky.

- TatraPay - klienti aktívneho Internet bankingu Tatra banky.

- Platbou Paypal.

- Bankovým prevodom (objednávka je považovaná za uhradenú po pripísaní platby na účet Prevádzkovateľa, následne je expedovaná).

Zákazník si môže vybrať medzi dvoma bankovými účtami Slov. biblickej spoločnosti:

1. Tatrabanka a.s.

IBAN: SK4411000000002627782674
SWIFT: TATRSKBX

2. FIO banka

 

          IBAN: SK7583300000002000629078
          SWIFT: FIOZSKBAXXX

 

            Č. účtu pri platbe v Slovenskej republike a zo zahraničia (okrem ČR): 2000629078/8330

            Č. účtu pri platbe z Českej republiky: 2000629078/2010 

 - Osobne v sídle Prevádzkovateľa:


Mlynská 43

974 09  Banská Bystrica 9

 

Otváracie hodiny:
Po - Št: 8:00 - 16:30 h

Pi: 8:00 - 15:00 h

   

    7. Dodacie podmienky

7.1 Preprava sa uskutoční v zmysle zasielateľských a prepravných podmienok Zasielateľskej spoločnosti. Poplatky za doručenie a balenie sú zahrnuté v cene doručenia, ktorá sa automaticky pripočítava k cene objednávky. Cena vygenerovaná e-shopom Slovenskej biblickej spoločnosti po vystavení objednávky je už konečná, vrátane vedľajších nákladov. Objednávateľ už neplatí nijaké ďalšie poplatky. Cenu jednotlivých spôsobov doručenia Prevádzkovateľ prispôsobuje aktuálnej tarife Zasielateľskej spoločnosti. 

 

7.2 Tovar bude Zákazníkovi odoslaný v priebehu piatich pracovných dní od zadania objednávky.

 

7.3 Ak Zákazník pri vystavení objednávky zadá fiktívnu alebo neúplnú adresu doručenia a doručenie nie je možné realizovať, je Zákazník povinný uhradiť Prevádzkovateľovi poštovné náklady a spracovateľský poplatok Zasielateľskej spoločnosti.

 

7.4 V zmieňovaných prípadoch nevzniká nárok na reklamačné konanie pre objednávateľa, pretože servis, ku ktorému sa firma zaviazala, aj skutočne poskytla a objednávku sa snažila doručiť.

 

Ak Zákazník neprevezme zásielku a bude požadovať od Prevádzkovateľa opätovné zaslanie objednávky,  cena objednávky bude navýšená o  poštovné náklady za predchádzajúcu - neprevzatú zásielku.

Ak Zákazník objednávku nepreberie, ani nezdôvodní neprebratie zásielky prijateľným dôvodom, Prevádzkovateľ má právo odmietnuť tomuto Zákazníkovi zasielanie tovaru na dobierku.

   

    8. Záväzky Prevádzkovateľa a Zákazníka

8.1 Prevádzkovateľ sa zaväzuje:

 

-       dodať správny druh Zásielky na základe objednávky Zákazníka v určenej cene,

-       zabaliť Zásielku a odoslať ju v dohodnutej lehote na Adresu doručenia,

-       v prípade, že nie je možné Zásielku doručiť, je Prevádzkovateľ povinný informovať Zákazníka a

        dohodnúť ďalší postup,

-       zabezpečiť vyhotovenie a doručenie objednávky riadne a s náležitou odbornou starostlivosťou,

-       všestranne chrániť záujmy Zákazníka a zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa

        dozvie pri realizácii objednávky,

-       zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch registrovaných užívateľov,

-       neposkytovať osobné údaje užívateľov tretím osobám ani ich komerčne využívať, s výnimkou organizácií, s ktorými je spolupráca nevyhnutná pre správne vybavenie objednávky (doručovateľské služby Slovenskej pošty, a.s.).

 

      8.2 Zákazník sa zaväzuje:

-       objednať tovar spôsobom, ktorý je stanovený na stránke Prevádzkovateľa,

-       vyznačiť v objednávke kompletnú adresu doručenia, prípadne inú špecifikáciu miesta doručenia,

-       v objednávke uviesť svoje meno, adresu, telefónne číslo a email,

-       uhradiť tovar v stanovenej výške.

    

    9. Záruka

Záručné podmienky sa riadia ustanoveniami Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v platnom znení. Záručná doba je 24 mesiacov, pokiaľ nie je pri konkrétnom tovare uvedené inak a začína plynúť dňom prevzatia tovaru Zákazníkom. Poskytnutá záruka sa nevzťahuje na chyby a poškodenia výrobku, ktoré vznikli nesprávnou manipuláciou, nesprávnym používaním alebo nesprávnym ošetrovaním výrobku.
 

    10. Záverečné ustanovenia

Všetky právne vzťahy vznikajúce medzi Prevádzkovateľom a Zákazníkom sa riadia právnymi predpismi Slovenskej republiky. Vo veciach neupravovaných týmito Obchodnými podmienkami sa uplatnia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka.

Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú platnosť dňa 1. novembra 2013.

 


 
Home  |  Nákupný košík  |  Obchodné podmienky  |  Reklamácie a vrátenie tovaru  |  Ochrana osobných údajov  |  O nás  |  Možnosti platby  |  Kontakt  |  Partnerský program  |  FAQ  |  Moje konto | Copyright
Slovenská biblická spoločnosť, Mlynská 43, P.O.Box 4, 974 09 Banská Bystrica 9     Telefón: 048/413 41 91     obchod@biblia.sk