Biblickaspolocnost.sk         Biblia on-line         E-shop        
 
HOME         O NÁS         NÁKUP         KONTO        
Aktuality
Nákupom na tomto E-shope podporujete projekty Slovenskej biblickej spoločnosti, zamerané na šírenie Božieho slova.
 
Košík         Najpredávanejšie         Nové v ponuke        

Strata hesla   Nová registrácia
Kategórie
Zľavy & Akcie
 
 
Vydavateľstvá
 

 
 

Slovenská biblická spoločnosť - predaj biblii, eshop, biblie rozna cena

REKLAMÁCIE A VRÁTENIE TOVARU

 

Reklamácie je nevyhnutné uplatňovať bez zbytočného odkladu ihneď po zistení závady na zakúpenom tovare. Ak ide o zodpovednosť za škodu pri strate zásielky, je potrebné uplatniť reklamáciu do 10 dní odo dňa, kedy mala byť zásielka doručená. Reklamácia musí byť vyhotovená písomne, musí obsahovať presné vyčíslenie požadovanej škody v zhode s cenou objednaného produktu a musí byť doručená predajcovi (Slovenská biblická spoločnosť).

 

V súlade s ust. § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z.z. zákazník nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je: 

predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovo-obrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil.

 

Reklamácie sú vybavované:

 

- telefonicky, v pracovných dňoch od 8:00 h do 16:00 h na čísle 048/413 41 91,

- elektronicky na e-mailovej adrese obchod@biblia.sk alebo office@biblia.sk,

- poštou alebo osobne na adrese:

 

     Slovenská biblická spoločnosť

     Mlynská 43

     974 09 Banská Bystrica 9

 

V prípade, že je predajca za reklamáciu zodpovedný, vyrieši ju promptne k spokojnosti zákazníka. Ak zákazník neuplatní svoje nároky v dobe a spôsobom podľa predchádzajúcich podmienok, platí, že zásielka bola doručená riadne a včas. Zákazník zodpovedá predajcovi za všetky straty, ktoré mu vzniknú tým, že úmyselne porušil niektoré z predchádzajúcich ustanovení, resp. že neuvádzal pravdivé údaje vo svojom registračnom formulári.

 

Pri reklamácii tovaru zašle zákazník zakúpený tovar na adresu sídla predajcu. Predajca rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní, v odôvodnených prípadoch - najmä ak je potrebné odborné posúdenie vady - najneskôr do 30 dní od prijatia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má zákazník právo na výmenu za nový výrobok alebo odstúpenie od zmluvy. O výsledku reklamácie bude zákazník informovaný bezprostredne po rozhodnutí o oprávnenosti reklamácie telefonicky a zároveň mu bude doručený prostredníctvom emailu, resp. doporučenou poštou reklamačný protokol.

 

Tovar zaslaný formou dobierky predajca nepreberá.

 
Home  |  Nákupný košík  |  Obchodné podmienky  |  Reklamácie a vrátenie tovaru  |  Ochrana osobných údajov  |  O nás  |  Možnosti platby  |  Kontakt  |  Partnerský program  |  FAQ  |  Moje konto | Copyright
Slovenská biblická spoločnosť, Mlynská 43, P.O.Box 4, 974 09 Banská Bystrica 9     Telefón: 048/413 41 91     obchod@biblia.sk