Biblickaspolocnost.sk         Biblia on-line         E-shop        
 
HOME         O NÁS         NÁKUP         KONTO        
Aktuality
Nákupom na tomto E-shope podporujete projekty Slovenskej biblickej spoločnosti, zamerané na šírenie Božieho slova.
 
Košík         Najpredávanejšie         Nové v ponuke        

Strata hesla   Nová registrácia
Kategórie
Zľavy & Akcie
 
 
Vydavateľstvá
 

 
 

Slovenská biblická spoločnosť - predaj biblii, eshop, biblie rozna cena

CHRÁNIME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE

 

Našim najvyšším úsilím pri spracúvaní a uchovávaní vašich osobných údajov je ich ochrana. Uvedomujeme si dôležitosť ochrany pred zneužitím osobných údajov a našu zodpovednosť s tým spojenú. Ďakujeme za vašu dôveru.

Prosím, prečítajte si aktuálne pravidlá ochrany osobných údajov, ktoré vyplývajú z platnej legislatívy.

 

PREČO SPRACÚVATE MOJE OSOBNÉ ÚDAJE?

Vaše osobné údaje spracúvame a bezpečne uchovávame v našom informačnom systéme na základe týchto dôvodov:

Na účel plnenia zmluvy – spracovanie vašich osobných údajov ako meno, priezvisko a adresa sú nevyhnutné pre našu činnosť ako predávajúceho. Na základe týchto údajov vystavujeme faktúry (kúpne zmluvy), ktoré sú pre predaj nutné. Tieto údaje nám poskytujete na základe vášho slobodného rozhodnutia pri on-line registrácii, telefonicky alebo iným spôsobom pre účel nakupovania.

Na účel splnenia inej legislatívy – vaše osobné údaje sme povinní viesť v našom účtovníctve a uchovávať ich po dobu nevyhnutnú pre účel, na ktorý boli zozbierané.

Na základe našich oprávnených záujmov – naším záujmom je zlepšovať naše služby, informovať vás o našej činnosti a jednoducho byť s vami v kontakte. Každý takýto oprávnený záujem prehodnocujeme a uskutočňujeme len do takej miery, ktorá je pre vás prijateľná s možnosťou ponechania vášho osobného, slobodného rozhodnutia byť toho súčasťou.

Na základe vášho súhlasu – spracovanie osobných údajov na základe vášho súhlasu sa dotýka najmä komunikácie formou e-mailov. Taktiež spracúvame osobné údaje súvisiace s členstvom na základe vami prejaveného záujmu a vyjadreného súhlasu.

Pre akékoľvek iné otázky ohľadom dôvodu spracúvania vašich osobných údajov nás kontaktujte.

 

KOMU MOJE ÚDAJE SPRÍSTUPŇUJETE?

Vaše osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme a neposkytujeme tretím stranám s výnimkou organizácií, s ktorými je spolupráca vzhľadom na našu činnosť nevyhnutná, a to:

Slovenská pošta, a. s.* – pre správne vybavenie vašej objednávky je poskytnutie vašich osobných údajov ako meno, priezvisko alebo adresa dopravcovi nevyhnutné.

Slovenská pošta, a. s.

Partizánska cesta 9

975 99 Banská Bystrica

Salesforce.com, inc. – pre prípadnú e-mailovú komunikáciu poskytujeme vašu e-mailovú adresu do databázy, ktorá je uchovávaná a chránená danou spoločnosťou.

               The Landmark at One Market,

Suite 300

San Francisco CA 94105

United States

WebSupport, s.r.o. – táto spoločnosť nám poskytuje hosting a databázy, kde uchovávame a spracúvame vaše osobné údaje.

Staré Grunty 12

841 04 Bratislava

Slovensko

Externé spracovanie účtovníctva – zákon nám ukladá povinnosť spracovať všetky náležitosti spojené s obchodom a predajom. Tieto náležitosti sú spracúvané externe, pričom vaše osobné údaje sú poskytované len do takej miery, do akej to daná legislatíva nariaďuje.

*Vaše osobné údaje prípadne sprístupňujeme aj inému dopravcovi, ak je to spolu s vami vopred dohodnuté.

 

DOSTANÚ SA MOJE ÚDAJE DO TRETÍCH KRAJÍN?

Vaše osobné údaje zostávajú len v Slovenskej republike. Výnimku tvorí využívanie služieb externého spracúvateľa e-mailových kontaktov (Salesforce.com, inc., USA). Externé spracovanie vášho e-mailového kontaktu je chránené a nikým nezverejňované.

 

AKO DLHO UCHOVÁVATE MOJE ÚDAJE?

Pokiaľ ide o osobné údaje potrebné pre vytvorenie užívateľského účtu, tieto údaje spracúvame po dobu, pokiaľ je tento účet zaregistrovaný. O právach s nakladaním týchto údajov sa môžete dočítať nižšie v časti „Aké sú moje práva?“.

Pokiaľ ide o osobné údaje potrebné pre uchovávanie vyplývajúce zo zákonnej legislatívy (napr. pri vedení účtovníctva), vaše osobné údaje uchovávame po dobu nevyhnutnú pre účel, na ktorý boli zozbierané. Zvyčajne je to 5 rokov.

 

AKÉ SÚ MOJE PŔAVA?

Máte právo prístupu k osobným údajom

K vašim osobným údajom, ktoré spracúvame máte kedykoľvek prístup po prihlásení sa do svojho užívateľského účtu v časti „Prihlásenie“. Ak ste svoje prístupové heslo zabudli, môžete si ho obnoviť v časti „Strata hesla“. Ak by ste mali iný technický problém, resp. požiadavku o druhoch informácií, ktoré o vás spracúvame a o dôvodoch ich uchovávania, určite nás kontaktujte.

Máte právo na opravu osobných údajov

Máte právo zmeniť, resp. opraviť vaše osobné údaje, ktoré spracúvame. Môžete tak urobiť v časti „Moje konto“, alebo môžete požiadať nás, aby sme akúkoľvek opravu osobných údajov na pravdivé urobili my.

Máte právo na vymazanie osobných údajov

Ak si neželáte, aby sme uchovávali a spracúvali vaše osobné údaje, kontaktujte nás. Vašu požiadavku spracujeme bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 dní a o výsledku spracovania vás budeme informovať. Vaše osobné údaje môžeme vymazať vtedy, ak

  • osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali,
  • odvoláte svoj súhlas pre spracovanie osobných údajov a neexistuje iný právny základ pre spracovanie osobných údajov,
  • neexistujú oprávnené dôvody na spracovanie osobných údajov,
  • osobné údaje sa spracúvajú nezákonne, alebo
  • túto povinnosť ukladá iný osobitný predpis alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná.

Iné práva

Ak uchovávame a spracúvame vaše osobné údaje, máte právo na obmedzenie spracovania osobných údajov. Taktiež máte právo namietať na spracovanie osobných údajov, či právo na presnosť uchovávania vašich osobných údajov. Požiadavku na zmenu alebo na opravu vašich osobných údajov môžete spravovať sami v časti „Moje konto“, alebo nás môžete kontaktovať. Akúkoľvek vašu požiadavku budeme v čo najkratšej lehote prehodnocovať a následne riešiť s cieľom dosiahnutia vašej spokojnosti a uplatnenia vašich práv.

 

AKÉ PRÁVA PRE ODVOLANIE SÚHLASU SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV MÁM?

Vaše osobné údaje spracúvame vždy výlučne s vaším súhlasom. Tento svoj súhlas máte právo kedykoľvek odvolať.

Ak ste dali svoj súhlas použitia e-mailu na marketingové účely

Tento súhlas môžete odvolať v dolnej časti každého e-mailu, ktorý od nás dostanete, alebo nás s touto požiadavkou môžete kontaktovať.

Ak ste dali svoj súhlas pri registrácii

Máte právo odvolať svoj súhlas s pravidlami ochrany osobných údajov. Pre takéto odvolanie súhlasu nás kontaktujte.

 

ČO AK BOLI MOJE OSOBNÉ ÚDAJE ZNEUŽITÉ?

Ak máte podozrenie, že vaše osobné údaje boli zneužité, môžete toto podozrenie komunikovať príslušnému Úradu pre ochranu osobných údajov (dataprotection.gov.sk):

Hraničná 12

820 07 Bratislava 27

Slovenská republika

+421 /2/ 3231 3214

statny.dozor@pdp.gov.sk

 

PREČO JE NUTNÉ POSKYTNÚŤ OSOBNÉ ÚDAJE?

Ak uchovávame alebo spracúvame vaše osobné údaje, robíme tak len na základe buď zákonnej požiadavky, zmluvnej požiadavky alebo na základe našich oprávnených záujmov. Váš súhlas pre spracovanie osobných údajov je potrebný pre kúpno-predajný vzťah. Ak sa rozhodnete, že vaše osobné údaje nám poskytnúť nechcete, môžete tak spraviť. Následne však nebudeme schopní vašu prípadnú požiadavku o nákupe zrealizovať.

 

AKO VÁS MÔŽEM KONTAKTOVAŤ?

Slovenská biblická spoločnosť ako prevádzkovateľ pri spracúvaní vašich osobných údajov sídli v Banskej Bystrici, kde sa nachádza aj kamenná predajňa. Ak to na našich stránkach nie je uvedené inak, osobne nás môžete navštíviť od pondelka do štvrtka od 8:00 do 16:30 a v piatok od 8:00 do 15:00.

Slovenská biblická spoločnosť

Mlynská 43

974 09 Banská Bystrica

IČO: 22665331

Spoločnosť je zapísaná v živnostenskom registri Obvodného úradu v Banskej Bystrici, číslo 601-8181.

Kontaktovať nás môžete aj formou e-mailu, či telefonicky.

Email: office@biblia.sk

Telefón: +421 (0)48 413 41 91

 
Home  |  Nákupný košík  |  Obchodné podmienky  |  Reklamácie a vrátenie tovaru  |  Ochrana osobných údajov  |  O nás  |  Možnosti platby  |  Kontakt  |  Partnerský program  |  FAQ  |  Moje konto | Copyright
Slovenská biblická spoločnosť, Mlynská 43, P.O.Box 4, 974 09 Banská Bystrica 9     Telefón: 048/413 41 91     obchod@biblia.sk