Biblickaspolocnost.sk         Biblia on-line         E-shop        
 
HOME         O NÁS         NÁKUP         KONTO        
Aktuality
Nákupom na tomto E-shope podporujete projekty Slovenskej biblickej spoločnosti, zamerané na šírenie Božieho slova.
 
Košík         Najpredávanejšie         Nové v ponuke        

Strata hesla   Nová registrácia
Kategórie
Zľavy & Akcie
 
 
Vydavateľstvá
 

 
 

Slovenská biblická spoločnosť - predaj biblii, eshop, biblie rozna cena

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Vzťah medzi prevádzkovateľom (Slovenská biblická spoločnosť) a zákazníkom je založený na nasledujúcich podmienkach. V prípade, že je zákazník fyzickou osobou, oznámi prevádzkovateľovi svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu. V prípade, že je zákazník právnickou osobou alebo živnostníkom, oznámi prevádzkovateľovi svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ, príp. IČ DPH, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

 

Zákazník vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ustanovení zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov s tým, aby prevádzkovateľ spracoval a uchovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Zákazník udeľuje prevádzkovateľovi tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže zákazník odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu zákazníka prevádzkovateľovi a údaje budú následne vymazané.

 

Zákazník si môže kedykoľvek svoje osobné údaje skontrolovať a zmeniť po prihlásení sa na stránke www.biblickaspolocnost.sk/obchod v časti "Moje konto".

 

Prevádzkovateľ internetových stránok www.biblickaspolocnost.sk a www.biblia.sk sa zaväzuje, že poskytnuté údaje použije len za účelom uzatvorenia a plnenia kúpnej zmluvy na základe Obchodných podmienok určených prevádzkovateľom. Spracovávané údaje nebudú zverejnené, sprístupnené ani poskytnuté tretej strane.

 

Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že poskytnuté osobné údaje zákazníka budú slúžiť na účely vybavenia objednávky zákazníka. Tieto údaje prevádzkovateľ nezverejní, nesprístupní a neposkytne tretím stranám, s výnimkou organizácií, s ktorými je spolupráca nevyhnutná pre správne vybavenie objednávky. Ide predovšetkým o služby Slovenskej pošty, a.s., prípadne iné doručovateľské služby.

 
Home  |  Nákupný košík  |  Obchodné podmienky  |  Reklamácie a vrátenie tovaru  |  Ochrana osobných údajov  |  O nás  |  Možnosti platby  |  Kontakt  |  Partnerský program  |  FAQ  |  Moje konto | Copyright
Slovenská biblická spoločnosť, Mlynská 43, P.O.Box 4, 974 09 Banská Bystrica 9     Telefón: 048/413 41 91     obchod@biblia.sk