Aktuality

Po vytvorení vlastného účtu si môžete zvýrazňovať verše, nastaviť veľkosť písma a pod. 
Posledná časť Nového zákona vo veľkom písme bude dostupná v lete 2018.
V decembri 2017 sme rozdali 20 balíkov pre učiteľov a študentov náboženstva.