Božie slovo pre veriacich z radov Rómov

Rómovia v Podsádku pri chválach 5 upravene zms2

V posledných rokoch mnoho Rómov našlo cestu k Bohu a uverilo. Mnohí títo noví veriaci pochádzajú zo zložitých materiálnych pomerov. Práve pre nich je pripravený projekt, ktorý má niekoľko stupňov:

  1. V roku 2014 prebehla distribúcia 1105 Slovenských ekumenických Biblií pracovníkom s veriacimi Rómami, ktorí podľa potreby tieto Biblie odovzdali tým Rómom, ktorí túto pomoc potrebovali. Zároveň bolo rozdistribuovaných 889 detských Biblií s názvom Moja okienková Biblia, ktoré boli odovzdané rómskym deťom. Za podporu tejto fázy projektu ďakujeme Japonskej biblickej spoločnosti a individuálnym slovenským darcom.      fotogaléria      zoznam obdarovaných miest
  2. Slovenská biblická spoločnosť zároveň plánuje spolu s organizáciou Word for the World vydať rómsko-slovenskú Novú zmluvu (NZ), ktorá by umožnila sprostredkovať Božie Slovo veriacim z radu Rómov ešte osobnejšie. Toto vydanie už má finančnú podporu. Ďakujeme všetkým darcom za zaslané finančné dary. Vašu pomoc si veľmi ceníme!
  3. Na stránke www.biblia.sk je sprístupnený rómsky preklad Novej zmluvy vo východoslovenskom dialekte.
  4. Na stránke www.bible.is je sprístupnená Audio Nová zmluva vo východoslovenskej rómčine.

Článok publikovaný Spojenými biblickými spoločnosťami (United Bible Societies)

Svedectvo z Jarovníc   

Vydanie Novej zmluvy vo východoslovenskej rómčine

"Poďte a hľaďte na skutky Hospodina, ktorý koná úžasné veci na zemi" Ž 46,9

detičky v Podsádku upravenéACS SabinovRómovia v Podsádku študujú Bibliu

     úplný zoznam projektov SBS                                                                                                                                          späť na hlavnú stránku SBS