Články

Svedectvo v Jarovníc

Milí priatelia,

radi by sme sa s vami podelili o krátke svedectvo, ktoré nám prišlo od sestry Silvie Zábavovej CJ, ktorá slúži Rómom v najväčšej rómskej osade v strednej Európe, v Jarovniciach. Pani Zábavová nám napísala hneď, ako sme informovali o projekte „Šírenie Biblie medzi Rómami" a požiadala nás, či by bolo možné poskytnúť ich osade aspoň pár kusov Biblií. Keďže sme na Biblie ešte v tom čase nemali žiadne financie, nevedeli sme jej to sľúbiť. Prosili sme ju však pridať sa k našim modlitbám o financie, ktoré by pokryli taký počet Biblií, aký chce Rómom na Slovensku odovzdať náš nebeský Otec. Na to Boh začal úžasné dielo a postupne cez ochotných darcov posielal viac a viac financií. Po nejakom čase sme teda mohli odovzdať Biblie aj do Jarovníc.

„Ďakujeme za zásielku 40 Biblií. Veľmi ste nás potešili a s pánom farárom sme sa rozhodli, že nebudeme mať už len krúžok lektorov, ale aj biblické stretnutia s novými Bibliami, na ktorých sa Rómovia naučia ako sa v Biblii orientovať. Doteraz len pasívne počúvali a iba niektorí mali Bibliu, odteraz budú mať k dispozícii Božie Slovo viacerí." s. Silvia Zábavová CJ

Ďakujeme Bohu za Jeho starostlivosť a zároveň prosíme o Jeho ďalšie vedenie podľa Jeho vôle. Na biblické stretnutia v Jarovnicich chodí zatiaľ 40 Rómov, čo predstavuje malú hŕstku celej rómskej komunity, ktorá v Jarovniciach žije – oficiálne 5200 Rómov, neoficiálne okolo 6000. Proste preto spolu s nami o vzbudenie hladu po Božom Slove a o Božie konanie nielen v Jarovniciach, ale na celom Slovensku.

(uverejnené 4.11.2014)

Doplnenie z decembra 2014: do Jarovníc sme mohli zaslať ďalších 30 Biblií, reagujúc tak na ďalší dopyt po Bibliách.

P1160119 zmsP1160117 zmsP1160131 zms