Články

Verejné čítanie Biblie

V rámci týždňa kresťanskej kultúry, ktorý v Žiline organizuje Inštitút Communio a ekumenické združenie cirkvi EKUZA sa uskutočnilo verejné čítanie Biblie z ekumenického prekladu Sv. Písma. Verejné čítanie sa uskutočnilo dňa 1.10.2014 o 16:00 hod. na otvorenom priestranstve v centre mesta. Čítala sa kniha Jozue. Bolo vybraných 7 kapitol. Prečo Jozue? Téma tohoročného týždňa kresťanskej kultúry bola Obnovme zmluvu. Záverečné kapitoly knihy Jozue práve o tomto hovoria - o obnovení zmluvy medzi Bohom a Izraelským národom. Čítania sa zúčastnili zástupcovia viacerých kresťanských cirkví: Rímskokatolíckej, Gréckokatolíckej, Evanjelickej a.v., Cirkvi adventistov siedmeho dňa, Cirkvi bratskej a zástupca Kresťanských zborov na Slovensku. Pomedzi čítanie sa vždy hovorili krátke komentáre a vysvetľoval sa pre porozumenie kontext knihy. Tiež sa rozdávali Biblie pre ľudí, ktorí sa pristavili počúvať alebo prechádzali okolo. Tohtoročné čítanie technicky a organizačne zastrešoval Evanjelický cirkevný zbor Žilina. Bola to veľmi vzácna a požehnaná akcia.

Marián Kaňuch, evanjelický farár v Žiline

namestie upravene zmscitajuci zmsrozdavanie Biblii zms

viac fotiek

Foto: Ľubo Bechný                                                                                                                                                                                         späť