Články

Študijná Biblia

Ako už mnohí z vás vedia, Slovenská biblická spoločnosť v spolupráci s vydavateľstvom Porta libri pripravuje pre slovenských čitateľov prvú slovenskú Študijnú Bibliu. V tejto Biblii bude použitý slovenský ekumenický preklad Biblie spolu so študijnými poznámkami, ktoré sú prevzaté z NIV Study Bible vydavateľstva Zondervan.

Tento zaujímavý titul sa pripravuje od začiatku roku 2013. Počas rokov 2013 a 2014 prebehol preklad študijných poznámok a ich zosúladenie s textom ekumenickej Biblie, a prebehla aj prvá etapa jazykových a teologických korektúr. Následne prebehlo zalamovanie Študijnej Biblie, záverečné kontroly a opravy textu.

Slovenská verzia tejto Študijnej Biblie bude dvojfarebná, počet strán bude približne 2300.
Ospravedlňujeme sa za časový posun, pôvodný termín vydania sa z technických príčin posunul. Nový plánovaný termín, kedy bude Biblia dostupná pre čitateľov, je začiatok decembra 2015.

Bližšie informácie o poznámkovom aparáte: NIV Study Bible.

Pokiaľ by ste chceli tento (aj finančne) náročný projekt podporiť, kontaktujte Slovenskú biblickú spoločnosť, alebo vydavateľstvo Porta libri.

Prosíme o modlitby za práce na tomto diele.

úplný zoznam projektov SBS                                                                                                                                                            hlavná stránka SBS