Vaša podpora je dôležitá

Články

Vydanie Novej zmluvy v rómskom jazyku - historický okamih nielen pre rómsky národ, ale pre celé Slovensko

Romska NZ

 

Je pre nás radosťou podeliť sa s vami o zážitky z dňa 8. novembra 2014, keď sme navštívili rómsky zbor AC v Sabinove. Spolu s rómskymi bratmi a sestrami, služobníkmi, cirkevnými predstaviteľmi a ostatnými sme sa zišli, aby sme oslávili nášho Pána a poďakovali Mu za Jeho pomoc s vydaním Novej zmluvy vo východoslovenskej rómčine. Na tomto stretnutí bola rómska Nová zmluva po prvýkrát predstavená verejnosti. Na jej vydaní sa podieľali organizácie The Word For the World International a Slovo pre Svet na Slovensku, o.z. Radosť všetkých bola nesmierna a náš nebeský Otec túto udalosť nesmierne požehnal.
"Toto je historická chvíľa, ktorá môže meniť spoločnosť. Božie Slovo môže meniť Slovensko," povedal rómsky kazateľ Ladislav Duna, ktorý na tejto udalosti kázal. "Kdekoľvek sa preložila Biblia, do toho národa prišlo prebudenie. Na základe mocného Božieho Slova sa totiž mení ľudské srdce a Božie Slovo je jediným činiteľom stvorenia, ktoré môže preniknúť hlboko do srdca človeka," pokračoval pastor Duna. "Božou vôľou je, aby sa menili rómske rodiny. Božie Slovo má moc," dodal miestny rómsky kazateľ Marián Kaleja.
Sme touto udalosťou nesmierne povzbudení a ďakujeme Bohu za Jeho milosť pre Slovensko. Nech aj naďalej bohato žehná rómsky národ. Našou túžbou je v najbližšej dobe spolu s organizáciou The Word for the World International vydať rómsko-slovenskú Novú zmluvu, na ktorú momentálne hľadáme financie.
Audio verziu Novej zmluvy vo východoslovenskej rómčine si môžete stiahnuť na tomto linku.

fotogaléria                                                                                                                  späť na hlavnú stránku SBS

 

Video z prípravy prekladu Rómskej Novej zmluvy pod vedením pracovníkov organizácií The Word For the World International a Slovo pre Svet na Slovensku, o.z. (video sa spustí až po načítaní celého súboru, 81,9 MB, prosíme čakajte trpezlivo :) )