Články

Zoznam miest - Biblie pre veriacich z radov Rómov

Apoštolská cirkev na Slovensku, Sabinov
Apoštolská cirkev na Slovensku, Krompachy, Centrum voľného času Prima
Apoštolská cirkev na Slovensku, Košice Luník IX
Apoštolská cirkev na Slovensku, Rožňava
Apoštolská cirkev na Slovensku, Púchov, Kresťanské centrum Agape
Bratská jednota baptistov, Banská Bystrica, Nádej deťom
Cirkev bratská, stanica Hlinné
Cirkev bratská, Prešov
Evanjelická cirkev augsburského vyznania, rómska misia v Liptovskom Hrádku (Kokava)
Evanjelická cirkev metodistická, Slavkovce
Gréckokatolícka cirkev, Pastoračné centrum Rómov Čičava
Gréckokatolícka cirkev, Nižná Rybnica
Kresťanská misia Maranata, Giraltovce
Miestne združenie YMCA Revúca
Pravoslávna cirkev na Slovensku, Medzilaborce
Pravoslávna cirkev na Slovensku, Prešov
Pravoslávna cirkev na Slovensku, Lukov
Pravoslávna cirkev na Slovensku, Klenová
Rímskokatolícka cirkev sv. Františka z Assisi, Kremnica, EmKlub
Rímskokatolícka cirkev, Jarovnice
Rímskokatolícka cirkev, Litava
Rímskokatolícka cirkev, Malý Slavkov
Rímskokatolícka cirkev, Ružomberok
Rímskokatolícka cirkev, Stará Ľubovňa
Rímskokatolícka cirkev, Šarišské Bohdanovce