Články

Skutky apoštolov a List Rimanom vo veľkom písme - distribúcia

Betania Kalinovo 2Betania Kalinovo 3

Biblická skupinka v neziskovej organizácii Betánia v Kalinove.

Elim 1

Elim 2Elim 3

Diakonické centrum Élim vo Zvolene.

Barlicka 1Barlicka 2Barlicka 3

Občianske združenie Barlička v Prešove.

Hron 1Hron 2

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Hron v Nemeckej.

Diecezna charita Roznava 1Diecezna charita Roznava 3

Diecézna charita Rožňava

Diecezna charita Roznava 2Diecezna charita Roznava 4

Diecézna charita Rožňava