Vaša podpora je dôležitá

Projekty:

A. Zoznam projektov v súčasnosti realizovaných a čakajúcich na realizáciu.

B. Zrealizované projekty:

Rok

Číslo projektu

Názov projektu

Charakteristika projektu

Cieľová skupina

(pre koho je  projekt určený)

Počet darovaných výtlačkov

2016

100427

Biblia a Korán

Kniha "Biblia a Korán" opisuje paralely medzi Bibliou a Koránom, tieto sú rôzne a často prekvapujúce. Tak málo je známe o tom, že mnoho biblických postáv je aj v Koráne, počnúc Abrahámom a Mojžišom, až k Ježišovi a Márii. Porovnáva tiež to, v čom sa Biblia a Korán líši - základné vyhlásenia oboch náboženstiev a zaoberá sa rovnako rozdielmi ako aj a zjednocujúcimi bodmi. Okrem toho poskytuje množstvo informácií o islame a jeho zakladateľovi. Dôležité pojmy ako hidžra (Mohamedov prechod z Mekky do Mediny) alebo džihád (svätá vojna), sú podrobne vysvetlené. Táto kniha bola prvýkrát vydaná v roku 2004.

 

1000

2016

51225

Príbehy zvieratiek z Biblie

Biblia je plná zvieratiek, ktoré často hrali ústrednú úlohu v jednotlivých biblických príbehoch, sú však často zanedbané a nepochopené. Táto bohato ilustrovaná publikácia obsahuje osem príbehov, ktoré sú rozprávané samotnými zvieratkami. Ich rozprávanie ponúka na jednotlivé biblické príbehy jedinečný pohľad.

deti

 --

2016

51229

Biblická konkordancia

Dotlač Biblickej konkordancie k Roháčkovmu prekladu Biblie, ktorú zostavil Juraj Potúček.

každý čitateľ Biblie

 --

2016

 

Biblické materiály pre utečencov z Blízkeho východu

Vďaka produkcii Spojených biblických spoločností nám bolo umožnené odovzdať 1500 brožúr „Na ceste... putovanie Bibliou pre migrantov" („On the road... A journey through the Bible for migrants") pracovníkom s utečencami. Dostupné v arabskom alebo v anglickom jazyku.
Brožúra sprevádza čitateľa na jeho ceste 33 biblickými pasážami. Sedem kapitol sa venuje rôznym fázam cesty; obsahujú niekoľko biblických pasáží na premýšľanie. Brožúra tiež obsahuje svedectvá ľudí, ktorí opisujú svoje skúsenosti po opustení svojej vlasti.

utečenci a pracovníci s utečencami

 1500

2014 - 2016

51203

Audio Stará zmluva

Projekt realizovaný v spolupráci so štúdiom NÁDEJ. V priebehu novembra 2014 začalo nahrávanie. Do projektu sa zapojili hlasoví profesionáli a skúsení herci (Bučko, Chlebcová, Gallovič, Geregová, Gogál, Hurajová, Jamrich, Kaprálik, Kollárik, Kovár, Krátky, Kuffelová, Matisko, Roman, Strážnický, Swan, Šimonovič, Trnavský, Tréger, Vrablicová).

viac informácií o Audio Starej zmluve

každý milovník Božieho Slova

 --

2013 - 2015

51205

Študijná Biblia

Projekt realizovaný v spolupráci s vydavateľstvom Porta libri. V rokoch 2013 až 2015 prebehol preklad a spracovanie textov NIV Study Bible vydavateľstva Zondervan. Tieto boli priradené k textu ekumenickej Biblie.

viac o Študijnej Biblii

 každý čitateľ Biblie

 --

2013,2014, 2015

86036

Literatúra pre teologické školy - Scholarly Editions Grant

V rámci projektu, ktorý sponzorovala Nemecká biblická spoločnosť, bola prostredníctvom Slovenskej biblickej spoločnosti (SBS) v priebehu decembra 2013 až februára 2014 odovzdaná vyšším teologickým školám a seminárom odborná teologická literatúra v trhovej hodnote 44 364 Eur. Začiatkom roku 2015 mohla SBS odovzdať školám s vyšším teologickým vzdelávaním a seminárom odborné teologické knihy opäť.

zoznam škôl a darovaných titulov

fotogaléria z roku 2014

fotogaléria z roku 2015

 teologické školy a semináre

 

2012 - 2014

86032

Krížové odkazy a teologický aparát pre Slovenskú ekumenickú Bibliu

Na projekte sa začalo pracovať na jeseň roku 2012. V prvej fáze budú pripravené krížové odkazy pre ekumenickú Bibliu, následne sa bude pokračovať s vylepšením poznámkového aparátu, s úvodmi k jednotlivým knihám Biblie a prípadne so slovníkom a konkordanciou. 

každý čitateľ ekumenickej Biblie

--

2012 - 2013

 

Pripomienky k textu ekumenickej Biblie

Od prvého vydania kompletnej ekumenickej Biblie v r. 2007 sa zozbieralo viac ako 1500 pripomienok k tomuto textu. Jedná sa o pripomienky zväčša gramatické, v menej prípadoch aj o textové a významové. Relevantnosť týchto pripomienok a prípadné úpravy textu rieši v rokoch 2012 a 2013 Teologická komisia odborníkov z viacerých cirkví.

každý čitateľ ekumenickej Biblie

--

2012- 2013 

86029

Biblie, mapy a biblická literatúra pre školy (2. fáza)

Jedná sa o pokračovanie projektu zo školského roku 2011/12  (detaily pozri nižšie).

  1. tejto druhej fáze sú počas školského roka 2012/13 distribuované Biblie, mapy, a iná biblická literatúra do 350 škôl v krajoch: Trenčín, Košice, Prešov, Žilina.

Základné školy,

Stredné školy

350 obdarovaných škôl z toho:

280 sád pre ZŠ a 70 sád pre SŠ

2012

86019

Ukáž mi Ježiša aj keď nevidím

Pokračovanie a súčasne uzavretie projektu z rokov 2010 a 2011, v rámci ktorého bolo realizované reliéfne pexeso pre nevidiace deti a Audio CD Nová Zmluva pre nevidiacich a slabozrakých. V tejto poslednej fáze bolo pre slabozrakých spoluobčanov vytlačených a venovaných 500 kusov Evanjelia podľa Matúša a Marka vo veľkom písme.

Slabozrakí

500 kusov „Evanjelium podľa Matúša a Marka vo veľkom písme“ – odovzdané Knižnici pre nevidiacich, Únii nevidiacich a slabozrakých a domovom dôchodcov

2011

86019

Ukáž mi Ježiša aj keď nevidím

Cieľom projektu je priniesť Písmo bližšie k tým, ktorí si ho nemôžu kvôli zrakovému postihnutiu sami prečítať. Výsledkom projektu je vydanie Audio Nová zmluva  na MP3 nosičoch, čím chceme poskytnúť priestor na štúdium biblických textov aj týmto špecifickým skupinám obyvateľov.

Nevidiaci, slabozrakí

500 kusov Audio CD Nová Zmluva:

100 ks  - Slovenská knižnica pre nevidiacich M. Hrebendu v Levoči

400 ks  - Únia nevidiacich  a slabozrakých Slovenska (ÚNSS)

2011 - 2012

86029

Biblie, mapy a biblická literatúra pre školy (1. fáza - BB kraj)

Cieľom projektu bolo zvýšiť úroveň vyučovania Náboženskej výchovy na školách darovaním sady nástenných biblických máp a knižných pomôcok pre biblické vyučovanie na Základných a stredných školách v Banskobystrickom kraji.

Balíček pre ZŠ v hodnote 40 €

•Ako k  nám prišla Biblia

•Hravo s Bibliou

•Sprievodca Bibliou pre študentov

•Omaľovánka „Stretli sa s Ježišom“

•Kniha biblických kvízov

•Nová zmluva s ilustráciami

•Biblické dejiny v 365 príbehoch NZ

•Biblické minipríbehy

•Sada biblických máp

Balíček pre SŠ v hodnote 65 €

•Encyklopédia História Biblie

• Sprievodca Bibliou pre študentov

• Ekumenická Biblia s Dt – knihami

• Sada biblických máp

Základné školy,

Stredné školy

153 obdarovaných škôl z toho:

113 sád pre ZŠ a 40 sád pre SŠ

2011

86021

Život s ekumenickou Bibliou

Vydanie ekumenickej Biblie vo vreckovom formáte, určené rôznym skupinám: pre deti, pre mladých s farebnými prílohami, v paperbackovom vydaní, s deuterokanonickými knihami aj bez nich.

Deti, mladí ľudia, veriaci rôznych denominácií

700 ks pre deti

1000 ks pre mladých

1500 bez Dt

1400 s Dt

2010

86 020

Nedeľné evanjeliové čítania metódou lectio divina rok A

Ide o celosvetový projekt, v rámci ktorého bola brožúra preložená do viacerých jazykov (napr. albánskeho, holandského, francúzskeho, talianskeho, portugalského, slovinského, španielskeho, tureckého jazyka). Vydaním publikácie Nedeľné evanjeliové čítania metódou lectio divina pre rok A sme  umožnili  bližšie skúmať Božie slovo metódou lectio divina. Vydanú publikáciu dramaturgicky spracovalo aj Rádio Lumen, kde sa už stalo tradíciou, že v piatok po modlitbe Anjel Pána o 12.00 hod. bolo možné  sa započúvať do textov čítaní nasledujúcej nedele a rozjímať i meditovať nad ich hĺbkou a odkazom.

Biblické skupiny, farské úrady, rehole jednotlivci študujúci Bibliu

10000 ks darovaných výtlačkov

2010

86 019

Ukáž mi Ježiša aj keď nevidím

V rámci projektu sme vydali reliéfne pexeso s biblickými motívmi pre nevidiace deti

nevidiaci

200 ks ÚNSS

2010

86022

Preklad Roháčkovej Biblie pre všetkých jej nadšencov

Rodinný formát Biblie – preklad prof. Roháčka

Rodina

2000 ks

2009

Náš projekt

Rút – animovaný príbeh v slovenskom, českom a rómskom jazyku

Príbeh svojim posolstvom vedie k prehodnoteniu postojov voči „cudzincom“. Voči tým, ktorí sú odlišní, alebo voči ktorým máme predsudky len preto, lebo ich nepoznáme. Nabáda k tolerancii a otvorenosti, čím nám ukazuje cestu, ako vnímať príslušníkov iných národnostných skupín.

Rómske skupiny, ľudia pracujúci s Rómami

500 ks

na rozdanie – distribúcia pokračuje

2009

86015

Sprievodca v mojom živote

SBS sa vo svojom projekte „Sprievodca v mojom novom živote“ rozhodla podať pomocnú ruku tým, ktorí sa nachádzajú vo výkone trestu alebo práve opúšťajú brány väzenských zariadení. Pomocníkom na začiatku ich „nového života“ je kniha „Sprievodca v mojom novom živote“, vydaná v náklade cca 2 400 ks. Jej čitatelia z nej môžu čerpať „na slobode“ nielen silu a potešenie z Božieho slova, ale aj mnoho užitočných informácií potrebných pre opätovné zaradenie sa do života spoločnosti.

Kniha obsahuje výber biblických textov, inšpiratívne zamyslenia, modlitby a povzbudenia. Rovnako v nej adresáti nájdu praktické informácie kde hľadať pomoc, ako pracovať s internetom a mnoho iných.

Ľudia vo výkone trestu, bývalí väzni,

Mesto Banská Bystrica darované 2400 ks

2009

86020

Nedeľné evanjeliové čítania metódou lectio divina rok C

Vydaním ďalšej časti: "Nedeľné evanjeliové čítania metódou lectio divina" - rok C, Evanjelium podľa Lukáša sme umožnili záujemcom o štúdium Biblie touto metódou lectio divina rozobrať  nedeľné evanjeliové čítania pre liturgický rok C

Biblické skupiny, farské úrady, rehole, jednotlivci študujúci Bibliu

2000 ks

2009

86014

Týždne s Bibliou

V tomto projekte sme sa sa zameriali na sprostredkovanie bližšieho kontaktu s Bibliou širokým vrstvám obyvateľstva s cieľom ukázať, že táto kniha si zaslúži postavenie svetového bestselleru.

  1. dňoch 14. až 16. mája 2009  sa SBS zúčastnila podujatia s názvom Dni Biblie, ktoré organizovala Evanjelická cirkev metodistická. Na Kamennom ná­mestí, v priamom srdci Bratislavy, sa ozývalo Božie slo­vo. Ponúkali sme ho  v knižnej podobe oko­loidúcim, ktorí sa nechali osloviť Božím Duchom.

V nedeľu 21. júna sa i v centre Banskej Bystrice rozliehalo Božie slovo - Pavlove listy, úvaha o tomto „apošto­lovi národov“ či majestátny Proglas. A k tomu detský smiech. Slovenská biblická spoločnosť po prvýkrát vo svojej histórii organizovala Popoludnie s Bibliou.

Široká verejnosť

Rozdané tituly Slovenská ekumenická Biblia  40 ks , Biblické zošity – 365 biblických príbehov, Biblické pexesá, Biblické kvartetá, Biblické omaľovánky

2009

86020

Nedeľné evanjeliové čítania metódou lectio divina rok B

SBS vydala cca 10 000 výtlačkov publikácie "Nedeľné evanjeliové čítania metódou lectio divina" - rok B, Evanjelium podľa Marka.. Z celkového nákladu sme 7 000 výtlačkov rozdali veriacim zdarma, a to s cieľom a túžbou podporiť ich osobné štúdium Biblie. Sme veľmi radi, že publikácia si našla svojich čitateľov a stala sa ich „sprievodcom“ pri biblickom štúdiu - či už individuálnom alebo v skupinkách.

Publikácia vedie čitateľa k štúdiu Markovho evanjelia ojedinelou a zaujímavou metódou - lectio divina.

Biblické skupiny, farské úrady, rehole, jednotlivci študujúci Bibliu

  1. ks vydané z toho

7000 ks rozdané

2008

86016

Počúvanie Božieho Slova v katolíckych a protestantských rádiach.

Tento projekt pre SBS znamená možnosť predstavenia jej práce, ako aj spropagovania prvého kompletného slovenského ekumenického prekladu Biblie. Spolupráca s kresťanskými rádiami, resp. programy s biblickou tematikou pomôžu hlbšie pochopiť biblické texty. V roku apoštola Pavla  2008 bol vysielaný  rádiom Lumen 13- dielný cyklus „Po cestách apoštola Pavla“

Audio lectio divina – rozbor nedeľného evanjelia vysielaný každý piatok po 12:00 hod v rádiu Lumen.

Poslucháči kresťanských rádii

 

2008

86017

Biblia pre knižnice

     

2008

86013

Biblický balíček pre deti

Prostredníctvom spoločnej interaktívnej hry dieťaťa a starého rodiča chcela SBS napomôcť k nájdeniu cesty ako budovať rodinné vzťahy a vzťah s Bohom.

 

Deti

Pexeso-Stretli sa s Ježišom, omaľovánka Stretli sa s Ježišom, Kvarteto-Biblické podobenstvá, Biblicke minipríbehy

2008

86019

Ukáž mi Ježiša aj keď nevidím

V spolupráci so slovenskou knižnicou pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči vydala SBS zostávajúce  časti ekumenického prekladu Novej zmluvy – Listy apoštola Pavla  a Zjavenie Jána  v Brailovom písme pre ľudí trpiacich zrakovým postihnutím.

nevidiaci

Počet kusov ?

2008

Náš projekt

Daruj knihu deťom v detskom domove.

V rámci realizácie nášho vlastného projektu „Daruj knihu deťom v detskom domove“ sme navštívili dňa 23. januára 2008 detský domov v dedinke Tŕnie, kde nás čakali i odprevádzali krásne usmiate detské tváričky – čo bola, napokon, naša najväčšia odmena.

Takmer presne o mesiac, 22. februára 2008, sme sa s rovnakým úmyslom vybrali aj na návštevu ďalšieho detského domova, tentokrát do Moštenice. Aj v tomto detskom domove sa nám dostalo krásneho, milého, ale hlavne úprimného prijatia, čo sme sa deťom snažili odplatiť aj my. S láskou a porozumením sme sa stretli aj v poradí už na tretej návšteve detského domova. Detský domov v Tornali sme navštívili 1. marca 2008. Všetky tie detské domovy sme opúšťali s úsmevom, s očami, v ktorých sa odzrkadľovala vďačnosť a radosť tých detských očiek a s rukami, na ktorých sme ešte stále cítili ich vrelé objatie. Je skutočnou pravdou, že tieto deti akýkoľvek prejav lásky oplácajú stonásobne...

Deti z detských domovov

 

2008

Náš projekt

Domovy dôchodcov

Dňa 5. marca 2008 sa tím Slovenskej biblickej spoločnosti vybral do Domova dôchodcov na Hornej ulici v Banskej Bystrici. Táto návšteva  nebola náhodná. V rámci projektu „Viera je z počutia“ sme obyvateľom domova išli odovzdať audio nahrávku Nového Zákona. Keďže mnohí z nich už nevidia na písmenká,  chceli sme ich potešiť Božím Slovom v inej podobe. Do daru sme im však zobrali aj niekoľko knižiek, Nových Zmlúv a Biblických príbehov – pre tých, ktorí stále radi čítajú a čítať môžu.

dôchodcovia

Darované audio Viera je z počutia, NZ a Biblické príbehy

2007

86019

Ukáž mi Ježiša aj keď nevidím

Evanjelia a Skutky apoštolov v Brailovom písme

nevidiaci