Nový titul: Exodus vo veľkom písme

Koncom tohto roku sa nám, za pomoci Nemeckej biblickej spoločnosti, podarilo vydať ďalšiu knihu zo série vo veľkom písme. Je to Exodus – Druhá kniha Mojžišova. Nadväzuje na predchádzajúce knihy Biblie vo veľkom písme,  určené pre zrakovo postihnutých. Tieto knihy ponúkame bezplatne najmä členom Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska, rôznym domom sociálnych služieb, domovom seniorov ako aj zariadeniam charity.

Minulý týždeň našu spoločnosť poctila svojou návštevou pani Claire Bedot, facilitátorka z United Bible Societies  (UBS) v Londýne.  Jej poslaním je radiť a pomáhať pri riešení našich projektov. Využili sme túto možnosť prezentovať našu prácu priamo v teréne a spolu s ňou sme odovzdali prvú zásielku titulu Exodus v Únii slabozrakých a nevidiacich v Banskej Bystrici.

Ostatným inštitúciám, ktoré  prejavili záujem, budeme distribuovať knihy postupne podľa našich časových možností. Kniha je samozrejme v predaji aj u nás:

www.eshop.biblia.sk