Privítali sme zahraničnú návštevu

Minulý týždeň našu spoločnosť poctila svojou návštevou pani Claire Bedot, facilitátorka z United Bible Societies  (UBS) v Londýne.  Jej poslaním je radiť  a pomáhať pri riešení našich projektov, ktoré sú finančne podporované inými partnerskými biblickými spoločnosťami patriacimi do celosvetovej rodiny UBS. Pre pracovnú vyťaženosť bola návšteva len trojdňová, ale veľmi obsažná.

My sme jej prezentovali ako prebiehajú naše projekty v praxi a ona nám poskytla mnohé cenné rady zo svojich dlhoročných pracovných skúsenosti. Nakoľko nám práve pred jej návštevou prišli čerstvo vytlačené publikácie Exodus vo veľkom písme, využili sme to a boli sme odovzdať zásielku týchto kníh do Únie slabozrakých a nevidiacich v Banskej Bystrici. Claire bola s nami, na vlastné oči si pozrela priestory tejto inštitúcie ale najmä rôzne čítacie zariadenia pre slabozrakých nielen dospelých, ale najmä deti, ktoré ich potrebujú k svojmu vzdelávaniu. V posledný deň návštevy na Slovensku sa Claire zúčastnila pracovného stretnutia k projektu Biblia pre nepočujúcich, na ktorom sa pripravovali preklady ďalších 4 príbehov z Biblie do slovenského posunkového jazyka.