Božie slovo pre slovenských nepočujúcich

Č. projektu:100583

Cieľom projektu je vytvorenie prekladu Biblie do slovenského posunkového jazyka. V rámci prvej, testovacej fázy sme preložili päť biblických textov, v druhej plánujeme preložiť desať ďalších.

Biblia vo veľkom písme pre ľudí so zrakovým postihnutím

Č. projektu:86033

Publikácie vo veľkom písme sú určené pre našich spoluobčanov so zrakovým postihnutím a preto sú formátované tak, aby boli ľahko čitateľné. Tieto knihy sú vhodné pre ľudí so zrakovou vadou alebo starších ľudí s oslabeným zrakom.

Ekumenická Biblia

Č. projektu:86032

Slovenská biblická spoločnosť vytlačila prvý ekumenický preklad Biblie na Slovensku v roku 2008. V roku 2018 plánujeme už jeho štvrté vydanie a tiež novú audionahrávku Novej zmluvy.

Online biblia

Č. projektu:70400

V roku 2018 plánujeme spustiť novú verziu web stránky www.biblia.sk, ktorá bude obsahovať niekoľko nových nástrojov pre štúdium Písma vrátane lepšieho vyhľadávania a porovnávania biblických textov.

Rómsko – slovenská Nová zmluva

Č. projektu:86037

Slovenská biblická spoločnosť pracuje spolu s organizáciou The Word for the World na vydaní rómsko-slovenskej Novej zmluvy. Publikácia bude obsahovať ekumenický preklad a preklad Novej zmluvy v rómskom jazyku, vo východoslovenskom dialekte.

Biblie, mapy a biblická literatúra pre školy (3. fáza)

Č. projektu:86029

Slovenská biblická spoločnosť doručila zdarma v priebehu niekoľkých rokov Biblie a študijné materiály do viac ako 500 škôl na východnom a strednom Slovensku, kde sa vyučuje náboženstvo. V poslednej fáze projektu by sme chceli rozdať balíčky s knihami aj do škôl v Bratislavskom, Trnavskom a Nitrianskom kraji.