Podpora Slovenskej biblickej spoločnosti

Slovenská biblická spoločnosť je nezisková organizácia, ktorej činnosť je z veľkej časti krytá z finančných darov jednotlivcov, organizácií, či iných spoločenstiev. Napriek tomu, že vyvíja aj ziskovú činnosť (predaj biblickej literatúry a Biblií), bez tejto podpory by nemohla realizovať projekty a jej vydavateľská činnosť by bola veľmi obmedzená.

Pokiaľ chcete podporiť prácu Slovenskej biblickej spoločnosti, môžete to urobiť týmito spôsobmi:

Modlitebná podpora

„Ak Hospodin nestavia dom, márne sa namáhajú tí, čo ho stavajú." (Ž 127,1)

Modlitby sú hlavnou súčasťou našej služby. Bez nich by Slovenská biblická spoločnosť mohla len ťažko fungovať. Preto sme vďační za každého modlitebníka, ktorý našu organizáciu zaraďuje do svojich modlitieb.

Zoznam aktuálnych modlitebných potrieb

Členstvo

Člen Slovenskej biblickej spoločnosti má možnosť rozhodovať o zásadných otázkach jej smerovania na valných zhromaždeniach, ktoré sa konajú ročne, je pravidelne informovaný o dianí v organizácii, o nových projektoch a tituloch. Získava tiež možnosť uplatniť si viaceré zľavy pri kúpe našich titulov.

Stať sa členom

Finančný dar na účet

Žiadny dar nie je príliš malý ani príliš veľký. Každý dar pre Slovenskú biiblickú spoločnosť bude efektívne využitý a pomôže v šírení Biblie a pri realizácii našich projektov. Pomôže nám jednorazový finančný dar ako aj pravidelná podpora, ktorá nám umožní plánovať veci dopredu.

Finančná podpora

Online darcovské portály

Jednorazový aj pravidelný finančný dar nám môžete zaslať aj prostredníctvom stránky www.darujme.sk. 

Vďaka www.dobromat.sk nás môžete podporiť tiež každým Vašim nákupom cez internet bez toho, aby Vás to stálo niečo navyše. Internetové obchody nám vyplatia príspevok z marže, ktorú na zakúpenom produkte majú. Stačí, ak si pridáte do svojho prehliadača pomocníka zo stránky http://dobromat.sk/rozsirenie/pridat. Zobrazí Vám upozornenie vždy, keď navštívite obchod, v ktorom môžete podporiť niekoľkými percentami z nákupu našu činnosť.

Praktická pomoc

Okrem bežných úloh a povinností spojených so službou Slovenskej biblickej spoločnosti, musíme, pokiaľ možno čím skôr, riešiť aj niektoré technické problémy. Nižšie spomenuté záležitosti sú viac či menej akútne, na ich vyriešenie však momentálne nemáme dostupné zdroje. Uvádzame problémy podľa naliehavosti: zateplenie kancelárií, výmena okien, sanácia parkoviska.

Praktická pomoc

Podpora konkrétnych projektov

Mnohé z projektov, ktoré realizuje Slovenská biblická spoločnosť sú veľmi finančne náročné a bez podpory našich členov a ľudí, ktorým leží na srdci šírenie Božieho Slova, by ich nebolo možné vôbec realizovať. Ak by ste mali záujem podporiť konkrétny projekt, pozrite si aktuálny zoznam a uveďte jeho číslo ako variabilný symbol. Pri viacerých projektoch privítame tiež Vašu pomoc formou dobrovoľníckej práce pri distribúcii publikácií, prekladoch, tvorbe grafických návrhov a pod.

Aktuálny zoznam projektov