Bankové spojenia

tatra_banka_blue

Tatra banka, a.s.: 2627782674/1100

IBAN: SK44 1100 0000 0026 2778 2674

SWIFT kód: TATRSKBX

logo_P_662_C_pod_sebou

 

FIO banka: 2000629078/8330

pre platbu zo Slovenska a zahraničia; okrem Česka

IBAN: SK75 8330 0000 0020 0062 9078

SWIFT kód: FIOZSKBAXXX

pre platbu z Česka

IBAN: CZ64 2010 0000 0020 0062 9078

SWIFT kód: FIOBCZPP

 

IČO: 22665331

IČ DPH: SK2020457362