Slovenská biblická spoločnosť

Slovenská biblická spoločnosť je občianske združenie, ktoré vzniklo v roku 1990 v Bratislave.
(Viac o histórii.)

Združuje ľudí s láskou k Bohu a Jeho slovu.
(Ako sa stať naším členom).

Poslanie

Poslaním Slovenskej biblickej spoločnosti je šírenie Božieho slova v slovenčine a iných jazykoch.

Čomu sa venujeme

  • Organizovanie a podpora prekladov Biblie do slovenčiny a iných jazykov.
  • Vydávanie a šírenie biblickej literatúry a pomôcok pre štúdium Biblie.
  • Podpora medzikonfesijnej spolupráce pri prekladaní Biblie (tzv. ekumenické preklady).
  • Realizácia projektov s cieľom prinášať Božie Slovo aj pre špecifické skupiny obyvateľstva napr. nevidiaci, slabozrakí, školopovinnké deti, mládež, rómska menšina a iné. (zoznam aktuálnych projektov)
  • Zabezpečovanie textu Písma v materinskom jazyku národnostných menšín a cudzincov žijúcich v Slovenskej republike.

Medzinárodná spolupráca

Slovenská biblická spoločnosť patrí do celosvetovej rodiny Spojených biblických spoločností (United Bible Societies - UBS), ktorá združuje neziskové organizácie vo viac ako 200 krajinách.