Bible Centre

Naším cieľom je zvyšovanie povedomia o Biblii, najmä medzi študentmi ako aj neveriacimi, či veriacimi rôznych kresťanských cirkví.

category

Active

Project launch

1/2020

Last update

6/2020

Project summary

Basic project information

Poslaním Slovenskej biblickej spoločnosti je šírenie Božieho slova a našou dlhodobou víziou je zriadenie Biblického centra, ktoré bude slúžiť ako  akési Duchovné miesto na stretávanie sa s Bibliou. Vlastníme zaujímavé preklady a publikácie Biblie v rôznych jazykoch, ako aj množstvo pomôcok a podporného materiálu pre štúdium Biblie, ktoré by sme v tomto centre radi sprístupnili záujemcom z radov študentov ako aj odbornej a laickej verejnosti.

Cítime vhodnosť doby túto našu snahu naplniť, pretože sme získali zaujímavé priestory v centre mesta Banská Bystrica. Tu sa veriaci, ale aj neveriaci môžu stretávať a zoznamovať s Bibliou nielen jej fyzickým uchopením a štúdiom, ale aj prostredníctvom seminárov, a iných podujatí  propagujúcich knihu, z ktorej vychádza kresťanská kultúra a vlastne celá naša civilizácia.   Vytvoríme tým priestor pre akúsi stacionárnu výstavu Biblii ale tiež pokojnú oázu uprostred rušného mesta pre ich čítanie, zamyslenie sa nad jej obsahom a významom.

S nákladmi na priestor a ich zariaďovaním nám pomáha sponzor. Ak Vás táto myšlienka zaujala privítame akúkoľvek pomoc aj od Vás, môžete tento projekt podporiť finančne aj dobrovoľníckou činnosťou pri organizovaní podujatí, či pomocou v predajni.

Photo gallery

What does it look like

I like !

Tell your friends

Project goal

Our vision

Naším cieľom je zvyšovanie povedomia o Biblii, najmä medzi študentmi ako aj neveriacimi, či veriacimi rôznych kresťanských cirkví. Rozbehnutie Biblického centra a jeho začlenením do verejného povedomia chceme napĺňať tento cieľ a umožniť spoznanie Biblie všetkým záujemcom a návštevníkom centra. Bibliu považujeme za základ našej kultúrnej identity, našich hodnôt a duchovnosti. Snažíme sa šíriť Božie Slovo relevantným spôsobom tak, aby ľudia pochopili jeho význam a boli ním oslovení.

Target group

People captivated by the project

Biblické centrum vytvorí priestor pre stretávanie sa veriacich z rôznych cirkví pri spoločných podujatiach, prezentáciách a výstave Biblii. Je to aj príležitosť pre tých, ktorí si nájdu chvíľku, aby navštívili toto centrum, či už cielene, alebo z dlhej chvíle pri čakaní na autobus, či vlak. Môžu využiť voľnú chvíľu a vziať si Bibliu do ruky, či dozvedieť sa viac o nej, o jej histórii a súčasnom význame.

Connection with our vision

Context of the SBS vision

Poslaním našej spoločnosti je šírenie Božieho slova a cieľom tohto projektu je priblížiť Bibliu, jej históriu a význam príbehov Biblie čo najširšiemu okruhu záujemcov. Vytvoríme tým priestor pre akúsi stacionárnu výstavu Biblii a tiež pokojnú oázu uprostred rušného mesta pre ich čítanie, zamyslenie sa nad jej obsahom a významom.

Potvrdením údajov súhlasíte s pravidlami používania Darujme.sk. V ďalšom kroku Vás presmerujeme na stránku, kde bezpečne vyplníte Vaše platobné údaje. Po úspešnom prijatí daru Vám zašlene informačný email. Ďakujeme!