Non-profit projects

Slovak Bible Society

Last update: 6/2020

Naším cieľom je zvyšovanie povedomia o Biblii, najmä medzi študentmi ako aj neveriacimi, či veriacimi rôznych kresťanských cirkví.