Neziskové projekty

Slovenská biblická spoločnosť

Posledná zmena: 6/2020

Naším cieľom je zvyšovanie povedomia o Biblii, najmä medzi študentmi ako aj neveriacimi, či veriacimi rôznych kresťanských cirkví.

Posledná zmena: 2/2020

Týmto projektom vytvoríme príležitosť pre návštevníkov veriacich, či neveriacich napríklad i študentov, aby vzali Bibliu do ruky a dozvedeli sa viac o jej histórii a súčasnom význame.

Posledná zmena: 10/2019

Projekt Biblia.sk je online nástroj na čítanie Biblie sprístupnený úplne zadarmo. Obsahuje všetky slovenské preklady, vyhľadávač, nástroj na porovnávanie a mnoho iného. Chceme povzbudiť ľudí k dennodennému kontaktu s Božím slovom, kdekoľvek sa nachádzajú.