Kto sme

Slovenská biblická spoločnosť

Občianske združenie

Šírime Božie
slovo

Slovenská biblická spoločnosť je občianske
združenie, ktoré vzniklo v roku 1990.
Hneď od svojho vzniku začala pracovať na prvom
slovenskom ekumenickom preklade Biblie.
Ten bol dokončený v roku 2007.

Za 30 ročné obdobie svojej existencie
Slovenská biblická spoločnosť vydala množstvo Biblií,
študijných materiálov, pomôcok, detských či iných kresťanských titulov
a zrealizovala niekoľko desiatok projektov
na podporu šírenia Božieho slova.

História

Už od roku 1990

Svoju činnosť začala Slovenská biblická spoločnosť 26. novembra 1990 a nadviazala na prácu Ústavu milovníkov Biblie (Institutum Philo-Biblicum) – Uhorskej biblickej spoločnosti, ktorá bola založená v roku 1811 v Bratislave. Ústav milovníkov Biblie bol prvou biblickou spoločnosťou v strednej Európe a predstavuje jednu z najprvších biblických spoločností vôbec, predstihla založenie biblických spoločností v Holandsku, Fínsku, Dánsku, Nórsku, Švédsku a v Amerike.

V roku 1949 vznikla Biblická spoločnosť československá, ktorá však pod tlakom politických zmien nemala dlhé trvanie; jej činnosť bola násilne ukončená 31.1.1953.

Až v roku 1990 bolo možné pristúpiť k zriadeniu vlastnej biblickej spoločnosti na Slovensku (Slovenská biblická spoločnosť), tak ako v Českej republike (Česká biblická společnost).

Slovenská biblická spoločnosť združuje ľudí
s láskou k Bohu a Jeho slovu.

Členmi sú členské cirkvi, cirkevné zbory, kresťanské organizácie, ktoré chcú podporovať činnosť SBS či individuálni členovia.

Slovenská biblická spoločnosť a jej členovia vyznávajú Pána Ježiša Krista ako Spasiteľa a Hlavu Cirkvi.