Vízia a poslanie

Slovenská biblická spoločnosť

Víziou Slovenskej biblickej spoločnosti je,
aby každý vlastnil Bibliu vo svojom materinskom jazyku,
dennodenne ju čítal, rozumel jej,
žil v súlade s posolstvom Svätého Písma
a tak vyznával Pána Ježiša Krista ako Spasiteľa
a Hlavu Cirkvi.

Šíriť lásku k Biblii

naša misia

Žijeme v krajine, kde len veľmi málo ľudí na pravidelnej báze číta Bibliu. V minulosti, kedy bolo náboženstvo potláčané, to bolo spôsobné najmä nedostupnosťou Svätého Písma. Dnes, aj napriek pomerne dobrej dostupnosti rôznych prekladov a vydaní Biblie je mnoho iných dôvodov, ktoré stoja za skutočnosťou, že väčšina ľudí Bibliu nikdy neprečítala, alebo s ňou stratila každodenný kontakt.

Pre niektorých je biblických text ťažko zrozumiteľný, jazyk mnoho rokov vzdialený. Iní sú pohltení digitálnymi technológiami natoľko, že si nevedia vytvoriť oddelený čas bez displeja s knihou v ruke. Existujú však aj menšiny, ktoré kvôli svojmu zdravotnému znevýhodneniu k Biblii nemajú prístup, ako napríklad nepočujúci, nevidiaci či slabozrakí. Naopak, národnostné menšiny nemajú prístup k Biblii vo svojom materinskom jazyku. A taktiež takí, ktorí si vzhľadom na svoju finančnú situáciu Bibliu nemôžu dovoliť kúpiť.

Slovenská biblická spoločnosť sa od svojho vzniku snaží zasiahnuť všetky tieto skupiny ľudí. Chceme Bibliu robiť dostupnou, ale rovnako aj obľúbenou knihou.