Dve percentá

Slovenská biblická spoločnosť

Ako postupovať

Milí priatelia.

Opäť je tu obdobie, keď máme možnosť rozhodnúť, ako sa použije časť (1, 2, 3%) z našich zaplatených daní, tzv. asignácia dane. Viem, že každý z nás má okolo seba mnoho príležitostí, či už z cirkevného alebo sekulárneho prostredia a už dnes vie, komu tieto finančné prostriedky poskytne. Je správne, ak takto robíte. Pri svojom rozhodovaní citlivo zvážte, aký projekt, službu alebo činnosť podporíte, nech vám v tom Pán dá múdrosť. Buďme múdri správcovia toho, čo nám Boh aj cez túto príležitosť zveril.

Dnes sa chcem prihovoriť tým, ktorí túto možnosť nevyužívajú a nechajú tieto prostriedky prepadnúť. Prosím, ak ste sa ešte nerozhodli, alebo sa vám nechce kúsok času venovať drobnej byrokracii, zvážte to. Máte možnosť „premiestniť“ pár eur zo štátnej pokladne na projekty, kde môžu pomôcť, napríklad aj nám v biblickej spoločnosti šíriť Božie slovo. Možno z vášho rozpočtu vám nezostáva na podporovanie projektov, ktoré realizujeme. Máte však jedinečnú možnosť, ktorá nič nestojí, iba vypísať, alebo vytlačiť tlačivo a toto zaslať správcovi dane. Ak neviete ako, kontaktujte nás na percenta@biblia.sk, poradíme vám, pomôžeme.

Tým, ktorí ste sa rozhodli nám pomôcť vopred ďakujeme.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

POZOR – NIE VŽDY IDE IBA O „2%“ - MÔŽE BYŤ AJ VIAC

Výška časti dane, ktorú môže firma alebo jednotlivec poukázať, sa pohybuje od 1 do 3 %. Závisí to od rôznych špecifických podmienok.

V prípade právnických osôb – firiem sa zvyčajne daruje jedno percento zo sumy zaplatenej dane z príjmu. Ak chce firma darovať dve percentá dane, musí počas roka, teda až do podania daňového priznania, darovať financie aspoň vo výške pol percenta z dane. Peniaze môže darovať akejkoľvek organizácii, nemusí to byť tá, ktorej plánuje poukázať dve percentá. Svoju darovanú daň môže firma rozdeliť aj medzi viacerých prijímateľov. Minimálna suma je však osem eur pre jedného.

Dobrovoľnícky bonus Fyzické osoby – živnostníci a zamestnanci môžu darovať dve až tri percentá. V špecifických prípadoch je možné, aby fyzická osoba poukázala až tri percentá z dane. V tom prípade je povinná splniť okrem štandardných podmienok aj to, že za zdaňovacie obdobie, za ktoré chce poukázať 3 %, vykonávala dobrovoľnícku činnosť v rozsahu najmenej 40 hodín a predložiť písomné potvrdenie. „Podľa príslušného zákona o dobrovoľníctve môže dobrovoľník vykonávať dobrovoľnícku činnosť napríklad pre osoby so zdravotným postihnutím, cudzincov a osoby bez štátnej príslušnosti, drogovo a inak závislé osoby, pri odstraňovaní následkov prírodných katastrof, pri humanitárnej pomoci a mnohé iné.

Dôležité údaje pri darovaní 2 % (3 %)

Názov:Slovenská biblická spoločnosť
Právna forma:občianske združenie
Sídlo:Mlynská 43, 974 09 Banská Bystrica
IČO22665331