Dve percentá – Zamestnanec

Slovenská biblická spoločnosť

  1. Do 15.2.2021 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
  2. Následne vyplňte Vyhlásenie o poukázaní dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2 % (3 %) zaplatenej dane.
  3. Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov je možné podať do konca druhého kalendárneho mesiaca po skončení obdobia pandémie. Oba formuláre doručte daňovému úradu v mieste vášho bydliska.


POZOR – DOLEŽITÉ, NIE VŽDY IDE IBA O „2%“ – MOŽE BYŤ AJ VIAC !!!

V špecifických prípadoch je možné, aby fyzická osoba poukázala až tri percentá z dane. V tom prípade je povinná splniť okrem štandardných podmienok aj to, že za zdaňovacie obdobie, za ktoré chce poukázať tri percentá, vykonávala dobrovoľnícku činnosť v rozsahu najmenej 40 hodín a predložiť písomné potvrdenie. „Podľa príslušného zákona o dobrovoľníctve môže dobrovoľník vykonávať dobrovoľnícku činnosť napríklad pre osoby so zdravotným postihnutím, cudzincov a osoby bez štátnej príslušnosti, drogovo a inak závislé osoby, pri odstraňovaní následkov prírodných katastrof, pri humanitárnej pomoci a mnohé iné.“ Podrobné informácie.

Tlačivá:

Potvrdenie o zaplatení dane a Vyhlásenie o poukázaní dane

Identifikačné údaje:

Názov:Slovenská biblická spoločnosť
Právna forma:občianske združenie
Sídlo:Mlynská 43, 974 09 Banská Bystrica
IČO22665331

(V prípade otázok nás kontaktujte na percenta@biblia.sk)