Činnosť a aktivity

Slovenská biblická spoločnosť

Pozrite si časovú priamku toho najdôležitejšieho
z práce Slovenskej biblickej spoločnosti za posledných 30 rokov.
Okrem dole uvedeného je ešte množstvo iných
vydaných študijných materiálov, detských titulov a zrealizovaných
projektov, ktorých cieľom bolo šíriť Božie slovo.

 • rok 1990

  Začali prvé práce na Slovenskom ekumenickom preklade

 • rok 1997

  Vydaná prvá Nová zmluva a Žalmy v Slovenskom ekumenickom preklade

 • rok 2007

  Vydaná prvá celá Biblia v Slovenskom ekumenickom preklade

 • rok 2010

  Začatie prác na online Biblii a zverejňovanie prvých prekladov na internete

 • rok 2012

  Prvé vydanie titulu Biblia vo veľkom písme pre ľudí, ktorí majú problém s čítaním bežných kníh

 • rok 2015

  Vydanie audio Starej Zmluvy na CD nosičoch v spolupráci so Štúdiom Nádej

 • rok 2017

  Začali prvé práce na preklade Biblie do slovenského posunkového jazyka, ktoré pokračujú až dodnes

Radi by sme v tejto priamke pokračovali.
Podporte nás.