Tím pracovníkov

Slovenská biblická spoločnosť

Zamestnanci

Katarína Kučáková

obchod & fakturácia

obchod@biblia.sk

0948 877 777

Danica Zajdenová

predaj & administratíva

zajdenova@biblia.sk

0948 112 777

Pavol Krasnocvetov

vydavateľská činnosť

krasnocvetov@biblia.sk

+421 918 396 281

Michal Veselý

web & distribúcia

vesely@biblia.sk

0948 777 775