Dve percentá – Právnická osoba

Slovenská biblická spoločnosť

  1. Vypočítajte si 1 % (2 %) z dane príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa / prijímateľov. Poukázať môžete aj menej, musí však byť splnená podmienka minimálne 8 € na jedného prijímateľa.
  2. V daňovom priznaní pre právnické osoby, Časť IV., sú uvedené kolónky na poukázanie 1 % (2 %) z dane pre jedného prijímateľa. Pokiaľ ich chcete darovať viacerým prijímateľom, vložte do daňového priznania prílohu s identifikačnými údajmi o všetkých prijímateľoch a sumou, ktorú im chce poukázať. 
  3. Vyplnené daňové priznanie doručte v dobe, ktorú máte na podanie daňového priznania na daňový úrad podľa Vášho bydliska a v tomto termíne zaplaťte aj daň z príjmov (zvyčajne do 31.3.).

 

Upozornenie

  • 1 % dane môže darovať tá firma, ktorá v roku 2020 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2021 (do 31.3.2021) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba Slovenská biblická spoločnosť).
  • 2 % dane môže darovať firma, ktorá v roku 2020 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2021 (31.3.2021) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba Slovenská biblická spoločnosť).

 

Tlačivá:
Daňové priznanie právnických osôb

Identifikačné údaje:

Názov:Slovenská biblická spoločnosť
Právna forma:občianske združenie
Sídlo:Mlynská 43, 974 09 Banská Bystrica
IČO22665331

V prípade otázok nás, prosíme, kontaktujte na percenta@biblia.sk.