Dve percentá – Fyzická osoba

Slovenská biblická spoločnosť

  1. Vypočítajte si Vaše 2 alebo 3 % z vašej zaplatenej dane. Ak chcete darovať svoje percentá nejakej organizácii, musí byť táto suma minimálne 3 €.
  2. Priamo v tlačive „Daňové priznanie fyzických osôb“ sú už uvedené kolónky na poukázanie 2 alebo 3 % z dane v prospech jedného prijímateľa.
  3. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na jeho podanie (zvyčajne do 31. 3. 2020) na daňový úrad podľa Vášho bydliska a v tomto termíne daň aj zaplaťte.

 

POZOR – DOLEŽITÉ, NIE VŽDY IDE IBA O „2%“ – MOŽE BYŤ AJ VIAC !!!

V špecifických prípadoch je možné, aby fyzická osoba poukázala až tri percentá z dane. V tom prípade je povinná splniť okrem štandardných podmienok aj to, že za zdaňovacie obdobie, za ktoré chce poukázať tri percentá, vykonávala dobrovoľnícku činnosť v rozsahu najmenej 40 hodín a predložiť písomné potvrdenie. „Podľa príslušného zákona o dobrovoľníctve môže dobrovoľník vykonávať dobrovoľnícku činnosť napríklad pre osoby so zdravotným postihnutím, cudzincov a osoby bez štátnej príslušnosti, drogovo a inak závislé osoby, pri odstraňovaní následkov prírodných katastrof, pri humanitárnej pomoci a mnohé iné.“ Podrobné informácie.

 

Tlačivá:

Daňové priznanie fyzických osôb TYP A
Daňové priznanie fyzických osôb TYP B

Identifikačné údaje:

Názov:Slovenská biblická spoločnosť
Právna forma:občianske združenie
Sídlo:Mlynská 43, 974 09 Banská Bystrica
IČO22665331

(V prípade otázok nás kontaktujte na percenta@biblia.sk)