Neziskové projekty

Slovenská biblická spoločnosť

Posledná zmena: 6/2020

Slovenská biblická spoločnosť vydala prvý ekumenický preklad Biblie na Slovensku v roku 2007. Preklad je výsledkom viac ako sedemnásťročnej práce, na ktorej sa podieľalo jedenásť cirkví.

Slovenská biblická spoločnosť pracovala spolu s organizáciou The Word for the World na vydaní rómsko-slovenskej Novej zmluvy. Publikácia  obsahuje ekumenický preklad a preklad Novej zmluvy v rómskom jazyku, vo východoslovenskom dialekte.

Posledná zmena: 5/2017

1000 kusov výtlačkov sme venovali mestkým a obecným knižniciam vo všetkých krajoch, teologickým fakultám a seminárom všetkým denominácií.

Prvé vydanie audionahrávok Starej zmluvy na Slovensku v kompletnej podobe. Audio Biblia je načítaná hlasovými profesionálmi a skúsenými hercami, k dispozícii sú aj deuterokánonické knihy.

Slovenská biblická spoločnosť doručila vďake podpore Nemeckej biblickej spoločnosti v priebehu dvoch rokov odbornú literatúru do viacerých teologických škôl a seminárov bez rozdielu denominácie.

Slovenská biblická spoločnosť vydala animovaný biblický príbeh o Rút v roku 2013 na DVD. Je nahraný v slovenčine, češtine a rómštine. Jej životný príbeh vedie svojim posolstvom k prehodnoteniu postojov voči „cudzincom“.

Cieľom projektu bolo poskytnúť Písmo Sväté navrhnuté špeciálne pre väzňov a bývalých väzňov, ktorí si už odpykali uložený trest a začínajú žiť nový život. Biblické texty boli doplnené praktickými informáciami o práci s internetom, hľadaní zamestnania, bývania a pod.

Posledná zmena: 12/2009

V priebehu roka sme sa snažili sprostredkovať širokým vrstvám obyvateľstva bližší kontakt s Bibliou prostredníctvom viacerých aktivít a verejných podujatí.

Našim cieľom bolo distribuovať zdarma do knižníc Biblie a biblickú literatúru, aby bola verejne dostupná pre široký okruh veriacich aj neveriacich ľudí.

Slovenská biblická spoločnosť vytlačila v priebehu roku 2008 niekoľko materiálov pre spoločnú hru detí a dospelých: pexeso „Stretli sa s Ježišom“, kvarteto „Biblické podobenstvá“ a plagáty s biblickými veršami.

5. marca 2008 sa tím Slovenskej biblickej spoločnosti vybral do Domova dôchodcov na Hornej ulici v Banskej Bystrici, aby im odovzdal audio nahrávky Nového Zákona a knihy s biblickou tématikou.

Veríme, že opisovanie všetkým zainteresovaným prinieslo mnoho požehnania, oslovenia a vzácne spoločenstvo medzi sebou navzájom, no predovšetkým s Bohom.

Posledná zmena: 4/2018

Mnoho Rómov si v posledných rokoch našlo cestu k Bohu a uverilo. Mnohí noví veriaci prichádzajú zo zložitých materiálnych pomerov a nemohli by si sami dovoliť kúpiť novú Bibliu pre seba alebo svoje deti. Práve pre nich bol určený projekt, ktorý realizovala Slovenská biblická spoločnosť.