Počúvanie Božieho Slova v katolíckych a protestantských rádiach.

Slovenská biblická spoločnosť predstavila svoju prácu a prvé vydanie kompletného slovenského ekumenického prekladu Biblie. V spolupráci s rádiom Lumen pripravila v priebehu roka 2009 dve relácie zamerané na prehĺbenie duchovného života veriacich.

kategória

Dokončené

Číslo projektu

86016

Zhrnutie projektu

Základné informácie o projekte

Tento projekt pre SBS znamenal možnosť predstavenia jej práce, ako aj spropagovania prvého kompletného slovenského ekumenického prekladu Biblie.

Spolupráca s kresťanskými rádiami, resp. programy s biblickou tematikou pomohli hlbšie pochopiť biblické texty. V roku apoštola Pavla 2008 bol vysielaný rádiom Lumen 13 dielný cyklus „Po cestách apoštola Pavla“. Katechéza sa začínala vždy citáciou z ekumenického prekladu Nového zákona, za ktorou nasledovalo sprievodné slovo o miestach, ktoré navštívil apoštol Pavol, a historickými udalosťami, ktoré sa tam odohrali. Cieľom relácie bolo povzbudiť poslucháčov k čítaniu Božieho slova a osobnému duchovnému rastu.

Okrem tejto relácie sme s rádiom Lumen spolupracovali tiež na príprave rozboru nedeľného evanjelia formou lectio divina. Táto relácia bola vysielaná každý piatok po 12:00 hod.

 

Dajte vedieť aj svojím priateľom

Potvrdením údajov súhlasíte s pravidlami používania Darujme.sk. V ďalšom kroku Vás presmerujeme na stránku, kde bezpečne vyplníte Vaše platobné údaje. Po úspešnom prijatí daru Vám zašlene informačný email. Ďakujeme!