Sprievodca v mojom živote

Cieľom projektu bolo poskytnúť Písmo Sväté navrhnuté špeciálne pre väzňov a bývalých väzňov, ktorí si už odpykali uložený trest a začínajú žiť nový život. Biblické texty boli doplnené praktickými informáciami o práci s internetom, hľadaní zamestnania, bývania a pod.

kategória

Dokončené

Číslo projektu

86015

Zhrnutie projektu

Základné informácie o projekte

Každý má šancu začať svoj život žiť odznova –  aj keď sa predtým ocitol na krivých cestách, aj keď vo svojom živote veľmi pochybil. Avšak začať „nový“ život býva niekedy veľmi ťažké. Slovenská biblická spoločnosť sa vo svojom projekte „Sprievodca v mojom novom živote“ rozhodla podať pomocnú ruku tým, ktorí sa nachádzajú vo výkone trestu alebo práve opúšťajú brány väzenských zariadení. Pomocníkom na začiatku ich „nového života“ by mala byť kniha „Sprievodca v mojom novom živote“, z ktorej budú môcť čerpať „na slobode“ nielen silu a potešenie z Božieho slova, ale aj mnoho užitočných informácií potrebných pre opätovné zaradenie sa do života spoločnosti.

Kniha obsahuje výber biblických textov (výber Žalmov, Príslovia, Evanjelium podľa Jána, List Filemonovi, Prvý, Druhý a Tretí Jánov list), inšpiratívne zamyslenia, modlitby a povzbudenia pri prekonávaní prvých dní v „novom živote“. Tiež tu adresáti nájdu praktické informácie o tom, kde a ako hľadať pomoc, či ako „zvládnuť“ základy práce na internete.

Ďakujeme všetkým, ktorý tento projekt podporili. Najmä Mestu Banská Bystrica za finančnú podporu, predstaviteľom Vikariátu Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS), Referátu Úradu ekumenickej pastoračnej služby generálneho riaditeľstva ZVJS a občianskemu združeniu Maják za spoluprácu pri tvorbe obsahovej náplne knihy a tým, ktorých modlitby nás posúvali vpred.

Veríme, že kniha sa dostane k svojim adresátom a budem im ozajstným „sprievodcom“ v ich nových životoch.

Dajte vedieť aj svojím priateľom

Potvrdením údajov súhlasíte s pravidlami používania Darujme.sk. V ďalšom kroku Vás presmerujeme na stránku, kde bezpečne vyplníte Vaše platobné údaje. Po úspešnom prijatí daru Vám zašlene informačný email. Ďakujeme!