Daruj knihu deťom v detskom domove

V predvianočnom čase ponúkla Slovenská biblická spoločnosť všetkým záujemcom možnosť zakúpiť knihy pre deti, ktoré následne odovzdala v troch detských domovoch.

kategória

Dokončené

Zhrnutie projektu

Základné informácie o projekte

V predvianočnom čase prišla Slovenská biblická spoločnosť s projektom „Daruj knihu deťom v detskom domove“, v ktorom ponúkla miesto všetkým, ktorí majú v srdci miesto pre tých, čo nemali v živote toľko šťastia ako oni. Od 1.adventnej nedele (02.12.2007) do Troch kráľov si mohli „zakúpiť“ knihy ako vianočný darček pre deti v detských domovoch.

Dňa 23. januára 2008 sme odovzdali balíčky kníh a omaľovaniek v detskom domove v dedinke Tŕnie. Takmer presne o mesiac, 22. februára 2008, sme sa s rovnakým úmyslom vybrali aj na návštevu ďalšieho detského domova, tentokrát do Moštenice. Ako posledný v poradí sme navštívili Detský domov v Tornali presne 1. marca 2008. Vo všetkých troch detských domovoch sa nám dostalo krásneho, milého, ale hlavne úprimného prijatia, čo sme sa deťom snažili odplatiť aj my. Okrem odovzdania darčekov sme deťom zaspievali, zahrali a porozprávali sa s nimi.

Touto cestou chceme poďakovať všetkým známym aj Bohu známym, ktorí zakúpili knihy (v poradí, v akom sme evidovali prichádzajúce platby):

PaedDr. Tatiana Kamenská, Ladislav Stupák, Jiřina Bacíková, Ľudmila Mesíková, Anna Pilková, Branislav Lehotský, p.Nemsilová, p.Lacková, Stanislava Kmeťová, Ing.Radoslav Šopoň, Pavol Dragošek, Šmálová Michaela, Ševčíková Iveta, Ing.Ladislav Podkonický, ThDr.Ján Ďurica SJ, PhD., Sekan Jozef, Mgr. Ivka Hudecová, Kňazský seminár sv.Cyrila a Metoda Bratislava, Peter Fogaš.

Dajte vedieť aj svojím priateľom

Potvrdením údajov súhlasíte s pravidlami používania Darujme.sk. V ďalšom kroku Vás presmerujeme na stránku, kde bezpečne vyplníte Vaše platobné údaje. Po úspešnom prijatí daru Vám zašlene informačný email. Ďakujeme!