Rómsko – slovenská Nová zmluva

Slovenská biblická spoločnosť pracovala spolu s organizáciou The Word for the World na vydaní rómsko-slovenskej Novej zmluvy. Publikácia  obsahuje ekumenický preklad a preklad Novej zmluvy v rómskom jazyku, vo východoslovenskom dialekte.

kategória

Dokončené

Číslo projektu

86037

Zhrnutie projektu

Základné informácie o projekte

Slovenská biblická spoločnosť pracovala spolu s organizáciou The Word for the World na vydaní rómsko-slovenskej Novej zmluvy. Kniha, ktorá obsahuje biblické texty v dvoch jazykoch, bola verejnosti predstavená 30. júna 2019 v Kresťanskom centre Apoštolskej cirkvi v Sabinove. .

Rómovia sú druhou najpočetnejšou etnickou menšinou na Slovensku. V posledných rokoch mnohí z nich našli cestu k Bohu a začali s Jeho pomocou meniť svoje životy. Veľká časť nových veriacich pochádza zo zlých sociálnych pomerov. Najmä pre nich je pripravený tento projekt, ktorý nadväzuje na našu prácu pre Rómsku komunitu v minulých rokoch.

Napriek tomu, že väčšina Rómov na Slovensku vie čítať a písať, mnohí z nich majú problém s porozumením čítaného textu. Slovenská biblická spoločnosť v spolupráci s ďalšími partnermi im preto chce odovzdať preklad Novej zmluvy, ktorý prináša texty v ich materinskom jazyku aj v slovenčine, ktorá je našim spoločným štátnym jazykom. Veríme, že čítanie tejto Novej zmluvy prehĺbi ich vzťah s Ježišom Kristom a zároveň im pomôže naučiť sa ľahšie komunikovať v oboch jazykoch.

Text Novej zmluvy v rómskom jazyku nájdete aj na našej web stránke www.biblia.sk. Preklad vo východoslovenskom dialekte vytvorila organizácia The Word for the World v roku 2013.

Ďakujeme misijnej organizácii Eastern European Mission a všetkým jednotlivcom, ktorí tento projekt podporili.

IBAN, Tatra banka, a.s.: SK44 1100 0000 0026 2778 2674
Variabilný symbol: 86037
Poznámka: RS NZ a Vaše meno
(pokiaľ si neprajete ostať v anonymite).

Dajte vedieť aj svojím priateľom

Potvrdením údajov súhlasíte s pravidlami používania Darujme.sk. V ďalšom kroku Vás presmerujeme na stránku, kde bezpečne vyplníte Vaše platobné údaje. Po úspešnom prijatí daru Vám zašlene informačný email. Ďakujeme!