Ekumenická Biblia

Slovenská biblická spoločnosť vydala prvý ekumenický preklad Biblie na Slovensku v roku 2007. Preklad je výsledkom viac ako sedemnásťročnej práce, na ktorej sa podieľalo jedenásť cirkví.

kategória

Dokončené

Číslo projektu

86032

Začiatok projektu

1/2008

Posledná zmena

6/2020

Zhrnutie projektu

Základné informácie o projekte

Slovenská biblická spoločnosť vydala prvý ekumenický preklad Biblie na Slovensku v roku 2007. Preklad je výsledkom viac ako sedemnásťročnej práce, na ktorej sa podieľalo jedenásť cirkví.

Prekladateľské komisie boli vytvorené už v roku 1989. Na preklade Novej zmluvy pracovali pod vedením Prof. ThDr. Karola Gábriša: Mgr. Štefan Piecka, Doc. ThDr. Ján Grešo, PhDr. Daniel Škoviera, Mgr. Ján Antal, Msgr. Vincent Malý, ThDr. Imrich Peres, ThLic. Gabriel Ragan. Na preklade Žalmov pod vedením Doc. ThDr. Juraja Bándyho pracovali: Prof. ThDr. Štefan Janega, Mgr. Bedrich Ďuriš, ThDr. Ľudovít Fazekaš, Prof. ThDr. Alois Martinec, Mgr. Augustín Štefanec, ThDr. Ján Zemánek.

Po prvom vydaní nasledovali ďalšie, ktoré priniesli viaceré opravy, vylešenia a rozširujúce informácie:

  • 2009: Nová zmluva a Žalmy vo vreckovom formáte
  • 2011: Druhé vydanie
  • 2012: Druhé opravené vydanie
  • 2015: Tretie vydanie, v ktorom boli zapracované pripomienky od odborníkov aj bežných čitateľov, krížové odkazy a úvody k biblickým knihám.
  • 2017: Štvrté opravené vydanie

V roku 2017 prebehla kontrola konkordantnosti Novej zmluvy, ktorá zabezpečila rovnaký preklad významných gréckych pojmov v jednotlivých častiach Novej zmluvy. V celej Biblii bol tiež upravený spôsob označenia priamej reči. Teologická komisia pracovala tentokrát v zložení: SSDr. Pavel Vilhan, PhD.; doc. Mgr. František Ábel, PhD.; Daniel Horničár ThD.

Tlač štvrtého vydania Biblie s revidovanými textami bola realizovaná v roku 2018.

Slovenská biblická spoločnosť vydáva ekumenický preklad Biblie v knižnej podobe, vo forme audionahrávok a tiež v digitálnej podobe na www.biblia.sk.

Dajte vedieť aj svojím priateľom

Potvrdením údajov súhlasíte s pravidlami používania Darujme.sk. V ďalšom kroku Vás presmerujeme na stránku, kde bezpečne vyplníte Vaše platobné údaje. Po úspešnom prijatí daru Vám zašlene informačný email. Ďakujeme!