Literatúra pre teologické školy

Slovenská biblická spoločnosť doručila vďake podpore Nemeckej biblickej spoločnosti v priebehu dvoch rokov odbornú literatúru do viacerých teologických škôl a seminárov bez rozdielu denominácie.

kategória

Dokončené

Číslo projektu

86036

Zhrnutie projektu

Základné informácie o projekte

V rokoch 2014 a 2015 rozdala Slovenská biblická spoločnosť niekoľko sto kníh odbornej teologickej literatúry trinástim vyšším teologickým školám a seminárom na Slovensku.  V roku 2014 im doručila Biblie a študijnú literatúru v trhovej hodnote viac ako 44 tisíc Eur, v roku 2015 v hodnote viac ako 25 tisíc.

Projekt s názvom „Scholarly Editions Grant“ sponzorovala Nemecká biblická spoločnosť. Vďaka nemu pribudlo do školských knižníc takmer 40 nových titulov, medzi nimi Biblie v gréckom, hebrejskom, latinskom jazyku, biblické komentáre a konkordancie v angličtine, a pod.

Zoznam obdarovaných škôl:

 • Biblická škola v Martine
 • Gateway College, Nitra
 • Katolícka Univerzita v Ružomberku
 • Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka, Spišská Kapitula
 • Kňazský seminár sv. Františka Xaverského, Badín
 • Prešovská Univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta
 • Prešovská Univerzita v Prešove, Pravoslávna bohoslovecká fakulta
 • Trnavská Univerzita v Trnave, Trnava
 • Trnavská Univerzita v Trnave, Teologická fakulta, Bratislava
 • Univerzita J. Seleyho, Fakulta reformovanej teológie, Komárno
 • Univerzita Komenského v Bratislave, Evanjelická bohoslovecká fakulta
 • Univerzita Komenského v Bratislave, Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta
 • Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Katedra teológie a katechetiky

Radi by sme v projekte pokračovali a tak hľadáme ochotných darcov, ktorí nám pomôžu pokryť náklady na knihy a ich distribúciu. Ak by ste chceli aj vy podporiť študentov teológie, môžete to urobiť zaslaním finančného príspevku na náš účet:

IBAN, Tatra banka, a.s.: SK44 1100 0000 0026 2778 2674
Variabilný symbol: 86036
Poznámka: Scholarly Editions a Vaše meno
(pokiaľ si neprajete ostať v anonymite).

 

Dajte vedieť aj svojím priateľom

Potvrdením údajov súhlasíte s pravidlami používania Darujme.sk. V ďalšom kroku Vás presmerujeme na stránku, kde bezpečne vyplníte Vaše platobné údaje. Po úspešnom prijatí daru Vám zašlene informačný email. Ďakujeme!