Týždne s Bibliou

V priebehu roka sme sa snažili sprostredkovať širokým vrstvám obyvateľstva bližší kontakt s Bibliou prostredníctvom viacerých aktivít a verejných podujatí.

kategória

Dokončené

Číslo projektu

86014

Začiatok projektu

5/2009

Posledná zmena

12/2009

Zhrnutie projektu

Základné informácie o projekte

V tomto projekte sme sa sa zameriali na sprostredkovanie bližšieho kontaktu s Bibliou širokým vrstvám obyvateľstva s cieľom ukázať, že táto kniha si zaslúži postavenie svetového bestselleru.

V dňoch 14. až 16. mája 2009  sa SBS zúčastnila podujatia s názvom Dni Biblie, ktoré organizovala Evanjelická cirkev metodistická. Na Kamennom ná­mestí, v priamom srdci Bratislavy, sa ozývalo Božie slo­vo. Ponúkali sme ho  v knižnej podobe oko­loidúcim, ktorí sa nechali osloviť Božím Duchom.

7. až 9. mája 2009 sa uskutočnil medzinárodný súťažný festival vysokoškolských speváckych zborov Akademická Banská Bystrica. Prvýkrát v histórii sa v roku 2009 na jeho organizovaní podieľala aj Slovenská biblická spoločnosť, ktorá tiež odmenila víťaza v kategórii sakrálna hudba – fínsky zbor Cantinovum.

V nedeľu 21. júna sa aj v centre Banskej Bystrice rozliehalo Božie slovo – Pavlove listy, úvaha o tomto „apošto­lovi národov“ či majestátny Proglas. Slovenská biblická spoločnosť po prvýkrát vo svojej histórii organizovala Popoludnie s Bibliou.

Počas celého roka sme každý prvý piatok v mesiaci vyžrebovali a odmenili troch výhercov, ktorí nám poslali správne odpovede na otázky z knižky „Stretli sa s Ježišom“. Peknými knihami sme odmenili tiež tých, ktorí sa zapojili do našej súťaže v Spravodaji SBS a iných biblických súťažiach. Rozdali sme 40 kusov slovenskej ekumenickej Biblie, Biblické zošity – 365 biblických príbehov, Biblické pexesá, Biblické kvartetá, Biblické omaľovánky a iné materiály.

Dajte vedieť aj svojím priateľom

Potvrdením údajov súhlasíte s pravidlami používania Darujme.sk. V ďalšom kroku Vás presmerujeme na stránku, kde bezpečne vyplníte Vaše platobné údaje. Po úspešnom prijatí daru Vám zašlene informačný email. Ďakujeme!