Biblia vo veľkom písme pre ľudí so zrakovým postihnutím

Výsledkom tohto projektu sú knižné vydania Slovenského ekumenického prekladu vo veľkom písme po jednotlivých častiach, ktoré sú určené pre našich spoluobčanov so zrakovým postihnutím.

kategória

Aktívne

Číslo projektu

86033

Začiatok projektu

12/2020

Posledná zmena

11/2019

Zhrnutie projektu

Základné informácie o projekte

Na Slovensku neexistuje organizácia, ktorá by vydávala Sväté Písmo pre ľudí so zrakovým postihnutím, preto Slovenská biblická spoločnosť začala v roku 2012 s vydávaním  kníh Biblie vo veľkom písme. Veľkosť písma pri tejto tlači je 21 bodov, čo je takmer trojnásobok veľkosti textu v štandardnej edícii. Knihy vo veľkom písme sú určené pre našich spoluobčanov so zrakovým postihnutím. Majú nielen výrazne väčšie písmo ako štandardné knihy ale aj jednoduché formátovanie bez rušivých grafických prvkov, vďaka čomu ich dokážu sami čítať aj ľudia s oslabeným zrakom.

Tieto Biblie sú vydávané za podpory a v spolupráci s ďalšími biblickými spoločnosťami, za čo im ďakujeme. Časť nákladu sa bezplatne distribuuje do organizácií pracujúcich so zrakovo postihnutými a so staršími ľuďmi. Druhá časť týchto kníh vo veľkom písme je v predaji na našom E-shope pre všetkých individuálnych záujemcov. Ich cena je dotovaná, aby mohli byť prístupné tým, ktorí ich potrebujú. Vydanie ďalších kníh vo veľkom písme ako aj dotlač vypredaných častí závisí od ďalších dostupných finančných zdrojov. Rozpočet na tlač jednej knihy je približne 5.000 Eur.

Koncom roka 2019 bola vydaná zatiaľ posledná publikácia Exodus – Druhá Mojžišova kniha, z nej bolo 1200 kusov rozdaných do krajských stredísk Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska, domovov seniorov, charity a ďalším organizáciám, ktoré pracujú so slabozrakými spoluobčanmi.

Fotogaléria

Ako to vyzerá

Dajte vedieť aj svojím priateľom

Čo sme už spravili

Správa o činnosti

Cieľ projektu

Čo chceme dosiahnúť

Naším cieľom je, aby boli vydané všetky dôležité časti Biblie vo veľkom písme a boli k dispozícii ľuďom, ktorí ich potrebujú.

Cieľová skupina

ľudia oslovený projektom

Poskytujeme knihy Biblie vo veľkom písme pre všetky vekové kategórie – prostredníctvom organizácií pracujúcich so zrakovo postihnutými všeobecne a prostredníctvom sociálnych domovov pre starších ľudí; prevažujúcou skupinou sú však starší ľudia. Overili sme, ktoré časti Písma sú vhodné a potom sme s profesionálmi diskutovali o podrobnostiach vyrobených kníh.
Súčasťou nášho poslania je slúžiť týmto ľuďom a ich potrebám a prinášať Sväté Písmo v takej tlačenej podobe, ktorú by  slabozrakí a starší ľudia sami čítali. Niektorí z nich budú noví čitatelia Biblie, niektorí z nich sa k Biblii vracajú. Noví čitatelia budú vystavení Písmu, učia sa o našom Pánovi a možno budú spasení. Vracajúci sa čitatelia budú mať možnosť posilniť alebo oživiť svoju vieru.

Po vydaní Evanjelií podľa Matúša a Marka sme sa rozhodli pokračovať v tlačení zvyšku Biblie. Počas práce na prvých knihách sme vyvinuli spôsob pre efektívnu realizáciu projektu, vybudovali sme databázu kontaktov s ľuďmi a organizáciami pracujúcimi so zrakovo postihnutými a staršími ľuďmi.

Poskytovaním týchto titulov ľuďom so špeciálnymi potrebami zlepšujeme profil našej biblickej spoločnosti a bude to mať tiež pozitívny vplyv na získavanie finančných prostriedkov a publicitu.

Súvis s víziou

zasadenie do vízie sbs

Súčasťou nášho poslania je slúžiť ľuďom a prinášať Božie slovo v takej tlačenej podobe, ktorú by slabozrakí a starší ľudia sami čítali. Po vytlačení evanjelií Matúša a Marka sme sa preto rozhodli pokračovať v tlačení zvyšku Biblie vo veľkom písme.

Potvrdením údajov súhlasíte s pravidlami používania Darujme.sk. V ďalšom kroku Vás presmerujeme na stránku, kde bezpečne vyplníte Vaše platobné údaje. Po úspešnom prijatí daru Vám zašlene informačný email. Ďakujeme!