Výstava „Stretnutie s Bibliou“

Týmto projektom vytvoríme príležitosť pre návštevníkov veriacich, či neveriacich napríklad i študentov, aby vzali Bibliu do ruky a dozvedeli sa viac o jej histórii a súčasnom význame.

kategória

Aktívne

Začiatok projektu

1/2020

Posledná zmena

2/2020

Zhrnutie projektu

Základné informácie o projekte

Naším poslaním je šírenie Božieho slova. Týmto projektom vytvoríme príležitosť pre návštevníkov veriacich, či neveriacich napríklad i študentov, aby vzali Bibliu do ruky a dozvedeli sa viac o jej histórii a súčasnom význame. Veríme, že Božie slovo sa dotkne ich sŕdc. Evanjelium šírime rôznymi kanálmi, jedným z nich je aj táto putovná výstava.

V nedeľu Božieho slova sme v centre Banskej Bystrice zorganizovali výstavu Biblii pod názvom „Stretnutie s Bibliou“. Akcia bola veľmi úspešná a dostali sme pozvanie na usporiadanie výstavy Biblie aj v iných mestách Slovenska. Ďalšia výstava sa konala v Prešove v modlitebni Cirkvi bratskej. Stovky návštevníkov si pozrelo historické a súčasné Biblie z našej spoločnosti, ako aj artefakty vypožičané zo súkromnej zbierky nášho partnera, súkromného zberateľa Michala Lapčáka.  Zbierka obsahovala veľmi zaujímavé a vzácne predmety, ako napríklad replika 8-metrového zvitku Izaiáša, ktorý sa našiel v Judsku alebo 400-ročná stará hebrejská biblia, tiež repliky archeologických kamenných dosiek, ktoré potvrdzujú pravdivosť Biblie.

Na opakujúcu sa realizáciu putovnej výstavy je potrebné, aby sme našu spoločnosť vybavili panelmi, prezentačnou technikou, prívesom k autu a prenosnou registračnou pokladňou na predaj kníh.

Fotogaléria

Ako to vyzerá

Dajte vedieť aj svojím priateľom

Čo sme už spravili

Správa o činnosti

Cieľ projektu

Čo chceme dosiahnúť

Naším cieľom je zvyšovanie povedomia o Biblii, najmä medzi študentmi, a uvedenie Biblie do verejného povedomia, lebo je základom našej kultúrnej identity, našich hodnôt a duchovnosti. Snažíme sa šíriť Božie Slovo relevantným spôsobom tak, aby ľudia pochopili jeho význam a boli ním oslovení. Pre tento účel potrebujeme vytvoriť materiálnu a technickú podporu putovnej výstavy „Stretnutie s Bibliou“, kde si návštevníci vezmú túto knihu do ruky a Božie slovo sa môže dotknúť ich sŕdc.

Cieľová skupina

ľudia oslovený projektom

Výstava je príležitosť pre veriacich a neveriacich, ako aj pre študentov, aby využili príležitosť, vzali si Bibliu do ruky a dozvedeli sa viac o jej histórii a súčasnom význame.
Približne 250 návštevníkov na prvej výstave sledovalo historické a súčasné Biblie z našej spoločnosti a zo súkromnej zbierky partnera. Na druhej výstave sa počas 5 dní zúčastnilo približne 600 návštevníkov, najmä študentov.

Naším cieľom je, aby sme mohli zabezpečiť výstavu „Stretnutie s Bibliou“ v každom väčšom meste na Slovensku. Máme tu 79 okresných a krajských miest, v každom z nich sú kresťanské základné a stredné školy, ako aj teologické fakulty, ktoré by uvítali takúto výstavu.

Súvis s víziou

zasadenie do vízie sbs

Poslaním našej spoločnosti je šírenie Božieho slova a cieľom tohto projektu je priblížiť Bibliu, jej históriu a význam príbehov Biblie čo najširšiemu okruhu záujemcov.

Potvrdením údajov súhlasíte s pravidlami používania Darujme.sk. V ďalšom kroku Vás presmerujeme na stránku, kde bezpečne vyplníte Vaše platobné údaje. Po úspešnom prijatí daru Vám zašlene informačný email. Ďakujeme!