Co-operation

Slovak Bible Society

In order to spread the Bible

Ecumenical
co-operation

The Slovak Bible Society has been working on an
ecumenical level since its inception. It cooperates
with twelve Christian churches that operate
in Slovakia and unites another, almost 200
individual and collective members.

12 Christian churches

Member churches

By name (in alphabetical order):

Apostolic Church in Slovakia

Christian Congregations in Slovakia

Church of Brethren in Slovakia

Evangelical Church of the Augsburg Confession in Slovakia

Evangelical Methodist Church

Greek Catholic Church

Orthodox Church

Reformed Christian Church in Slovakia

Roman Catholic Church

Seventh-Day Adventist Church

Slovak Catholic Church (Old Catholic Church in Slovakia)

Unity of Brethren Baptists in Slovakia

Church representatives

Committee members

Each member church (with the exception of the Old Catholic Church in Slovakia) has its representative in the committee of the Slovak Bible Society. The committee manages its activities in the period between sessions of the General Assembly, which is held once a year.

Mgr. Jozef Brenkus (Apoštolská cirkev na Slovensku)

Mgr. Michal Lapčák (Bratská jednota baptistov na Slovensku)

Daniel Márföldi, B.A. (Cirkev adventistov siedmeho dňa) – predseda Výboru SBS

MVDr. Pavol Podhorský (Cirkev bratská na Slovensku)

Mgr. Ján Šípka (Evanjelická cirkev a.v. na Slovensku) – podpredseda Výboru SBS

PhDr. Patrik Hipp, PhD. (Evanjelická cirkev metodistická)

doc. ThDr. Mária Kardis, PhD. (Gréckokatolícka cirkev na Slovensku)

prof. ThDr. Alexander Cap, CSc.  (Právoslávna cirkev na Slovensku)

Mgr. Ján Semjan (Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku)

 (Rímskokatolícka cirkev na Slovensku)

(Členom Výboru SBS je aj riaditeľ SBS, ktorý má vo Výbore SBS poradný hlas)

International co-operation

United Bible Societies

The Slovak Bible Society is part of the United Bible Societies (UBS) family, which unites more than 150 Bible Societies that work in more than 200 countries around the world.

Staňte sa partnerom Slovenskej biblickej spoločnosti.
Kontaktujte nás.

Iná spolupráca

Partneri