Biblia pre Nepočujúcich – ukončenie prvej fázy projektu

Slovenská biblická spoločnosť zverejnila začiatkom apríla 2018 ďalšie dve časti Biblie pre Nepočujúcich na svojej webovej stránke www.biblia.sk. Po úspešnom ukončení prvej, testovacej fázy začíname s prekladom ďalších častí, ktoré priblížia nepočujúcim odkaz Novej aj Starej zmluvy.

„Som veľmi rád, že sa dielo prekladu Biblie do posunkového jazyka stále obohacuje o ďalšie časti. Ešte viac ma teší, že je to posunkový jazyk (nie iba preposunkované texty) a na preklade robia samotní Nepočujúci. Všetkým, ktorí sa podieľajú na tomto projekte, patrí veľká úcta.“ hovorí br. Felix Mária OFM, františkán, ktorý v roku 2017 pomohol zostaviť projektový tím. Tvorili ho piati nepočujúci, dvaja teológovia, tlmočníčka a dvaja režiséri.

Roman Vojtechovský, nepočujúci pedagóg a lingvista, oceňuje prínos prekladu pre celú komunitu a rozvoj posunkového jazyka. Prekvapila ho náročnosť textov: „Každý príbeh v sebe skrýva mnoho biblických pojmov a pozadí, ktoré treba dlhšie preštudovať, aby aj nezainteresovaný človek pochopil, čo je zmyslom daného príbehu. A to nepočujúcim chceme cez videonahrávky osvetliť.“

V druhej fáze projektu (apríl 2018 – apríl 2019) pribudne v Biblii pre Nepočujúcich ďalších desať videonahrávok, pričom päť z nich bude z Novej zmluvy a päť zo Starej zmluvy. Projektový tím rozhodol o rozšírení výberu o texty z 1. a 2. knihy Mojžišovej vzhľadom na to, že evanjeliá sa často odvolávajú na príbehy a postavy zo Starej zmluvy, ktoré zatiaľ nie sú slovenským nepočujúcim veľmi známe.

Budeme vďační za modlitebnú aj finančnú podporu práce na preklade. 

IBAN, Tatrabanka: SK44 1100 0000 0026 2778 2674
Variabilný symbol: 100583 (poznámka: Biblia pre nepocujucich)
Podpora online cez darujme.sk

Viac informácií o projekte:

Biblia pre Nepočujúcich – videonahrávky

Fotogaléria projektu

Súhrnné informácie o projekte