Biblické spoločnosti v Sydney 2017

V júli sme sa zúčastnili na každoročnom medzinárodnom stretnutí Spojených biblických spoločností (United Bible Societies).

Okrúhly stôl zameraný na výmenu skúseností tentokrát pripravila Austrálska biblická spoločnosť v Sydney. Michal Veselý, náš kolega, bol jedným z viac ako 200 zástupcov zo 110 organizácií z rôznych krajín celého sveta.

Účastníci stretnutia sa rozprávali o prebiehajúcich a plánovaných projektoch, v modlitbách ďakovali Bohu a prosili ho o pomoc pri šírení Jeho slova. Spoločne tiež oslávili 200 rokov existencie Austrálskej biblickej spoločnosti.