Biblie vo veľkom písme rozdané zdarma

Slovenská biblická spoločnosť rozdala od začiatku roka 2019 zdarma dvetisíc výtlačkov Biblie vo veľkom písme seniorom a ľuďom so zrakovým postihnutím. Ďakujeme Írskej Biblickej spoločnosti za finančnú podporu a prajeme všetkým čitateľom požehnaný čas pri čítaní Písma.

Slovenská biblická spoločnosť vydala v rokoch 2012-19 celkovo sedem častí Ekumenickej Biblie vo veľkom písme. Koncom minulého roka sme vydali poslednú časť Novej zmluvy (Prvý list Timotejovi až Zjavenie Jána) a tiež prvú časť Starej zmluvy (kniha Genezis). Obe publikácie sme začiatkom roka 2019 ponúkli členom Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska, rôznym domom sociálnych služieb, domovom seniorov ako aj zariadeniam charity v rozličných mestách na Slovensku. Celkovo sme rozdali tisíc kusov z každej zo spomínaných publikácií.

Všetky knihy majú výrazne väčšie písmo ako štandardné publikácie a jednoduché formátovanie bez rušivých grafických prvkov, vďaka čomu ich dokážu sami čítať aj ľudia s oslabeným zrakom.

Viac informácií o projekte.