Členstvo

Slovenská biblická spoločnosť

Staňte sa naším členom!

Zaujímate sa o činnosť Slovenskej biblickej spoločnosti
a zároveň by ste ju chceli podporiť?

Členovia získavajú možnosť rozhodovať o zásadných otázkach smerovania organizácie na valných zhromaždeniach, ktoré sa konajú raz ročne, sú pravidelne informovaní o našich aktivitách, nových projektoch a tituloch. Členovia majú tiež nárok na zľavu 20% z ceny všetkých produktov SBS a zľavu 10% z ceny produkcie zahraničných biblických spoločností.

Prihláška za kolektívneho člena Slovenskej biblickej spoločnosti

Sídlo

Kontaktné údaje

Prihlásenie

Spracovanie osobných údajov

V zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov dávam súhlas na použitie mojich osobných údajov výlučne pre potreby evidencie členov a dobrovoľných spolupracovníkov Slovenskej biblickej spoločnosti.