Ďalšie biblické príbehy v slovenskom posunkovom jazyku

Pri prekladaní Biblie do posunkového jazyka postupuje náš projektový tím podľa plánu. V decembri sa konalo v Bratislave zatiaľ posledné pracovné stretnutie a zúčastnila sa na ňom aj naša facilitátorka z United Bible Societies  (UBS) v Londýne, pani Claire Bedot. Ocenila prácu našich teológov a prekladateľov, ktorí citlivo posunkovali biblické príbehy tak, aby boli čo najviac zrozumiteľné pre našich nepočujúcich.

Tím stihol ešte pred Vianocami dokončiť a na stránke Biblia pre nepočujúcich  sprístupniť 4 nové príbehy:

Vzkriesenie naimskej vdovy

Petrovo vyznanie a prvá predpoveď utrpenia

Marta a Mária

Ukrižovanie Ježiša