Darovali sme knihy pre deti zo sociálne slabších rodín

Na prelome mesiacov október a november sme v spolupráci s Martinou Hargašovou, vedúcou Spoločenstva PRÍSTAV v Piešťanoch, darovali vyše 50 detských knižiek „Moja okienková Biblia.

Detské knihy sa dostali priamo k deťom, ktoré vyrastajú v sociálne slabších rodinách, ale aj k tým, ktoré sú umiestnené v detských domovoch. Niekoľko kusov bolo darovaných aj do knižníc v organizáciách, ktoré s deťmi pracujú.

Sme veľmi radi, že Slovenská biblická spoločnosť môže aj takýmto spôsobom prispievať k šíreniu evanjelia prostredníctvom literatúry.

Veríme, že spolupráca so Spoločenstvom PRÍSTAV nie je posledná a že v tejto distribúcii kníh budeme pokračovať.