Dokončené preklady Biblie za posledných 5 rokov pre 1,7 miliardy ľudí

Za posledných päť rokov boli spoločenstvom United Bible Societies dokončené preklady Biblie pre 1,7 miliardy ľudí

Biblické spoločnosti dokončili preklady Písma pre viac ako pätinu svetovej populácie v priebehu piatich rokov. Od roku 2015 boli dokončené preklady do 270 jazykov, ktoré používa viac ako 1,7 miliardy ľudí.

Prvé preklady Písma (jedná sa o časti Biblie, alebo o kompletný preklad Biblie v jazykoch, v ktorých predtým žiadny biblický text nejestvoval) boli dokončené v 154 jazykoch, ktoré používa 186 miliónov ľudí. Z toho pre 57 miliónov ľudí išlo o úplný preklad Biblie v ich jazyku. Ďalších 116 jazykov dostalo nové alebo revidované preklady (nový preklad alebo revízia existujúceho prekladu sa robí, keď už existujúci preklad nespĺňa potreby komunity) s potenciálnymi čitateľmi v počte 1,5 miliardy.

Tieto čísla ukazujú, že spoločenstvo United Bible Societies (Spojené biblické spoločnosti, ďalej tiež UBS) – globálna sieť biblických spoločností, ktorej súčasťou je aj Slovenská biblická spoločnosť, pôsobiacich vo viac ako 240 krajinách a teritóriách sveta, dosiahla v prekladaní Biblie významný pokrok.

„Veľkorysosť podporovateľov z celého sveta a odhodlanie prekladateľov Biblie, z ktorých mnohí pracujú v náročných podmienkach, umožnili v priebehu posledných piatich rokov sprístupniť Písmo pre neuveriteľných 1,7 miliardy ľudí,“ uviedol generálny tajomník UBS, Michael Perreau. „To je vskutku veľké číslo. Avšak to, čo nás naozaj podnecuje a motivuje, je to, ako Boh použije svoje Slovo na premenu životov jednotlivcov, cirkví a spoločenstiev. “

Mnohé z prekladov dokončených v rokoch 2015 až 2019 sa začali realizovať ešte pred uvedenými rokmi. Preklad Biblie v závislosti od špecifických podmienok môže trvať 10 a viac rokov. Práce na niektorých prekladoch, ktoré boli dokončené v rokoch 2015 – 2019, sa teda mohli začať v skoršom období.

Preklady Biblie – súčasný stav

V úvode tohto desaťročia je celá Biblia k dispozícii v 694 jazykoch, ktoré používa 5,7 miliardy ľudí. Takmer tri štvrtiny z nich preložilo spoločenstvo United Bible Societies.

Novú zmluvu má v súčasnosti vo svojom jazyku 793 miliónov ľudí a ďalších 463 miliónov má k dispozícii aspoň časti Písma. Viac ako polovica svetových jazykov nemá zatiaľ preloženú žiadnu časť Biblie.

To znamená, že spolu 1,5 miliardy ľudí stále čaká na kompletnú Bibliu vo svojom jazyku.

Spojené biblické spoločnosti a iné organizácie, ktoré prekladajú Bibliu, sú odhodlané sprístupniť biblický text vo všetkých jazykoch. Prvýkrát v histórii sa to javí ako cieľ, ktorý by mohol byť zavŕšený počas našej generácie.

Prehlbujúca sa spolupráca a štedrá podpora darcov viedla k nebývalej dynamike v prekladaní Biblie. Zdieľané nástroje, zdroje a procesy znamenajú, že v tejto dobe prekladanie Biblie prebieha rýchlejšie, efektívnejšie a zároveň presnejšie ako kedykoľvek predtým.

Pozrieť fotogalériu

Pozrieť prezentáciu

Dokončiť 1200 prekladov do roku 2038

Na základe zvýšenej dynamiky v prekladaní Písma sa biblické spoločnosti pustili do plánovania ďalších prekladov Biblie. Pôjde o 20 rokov trvajúce úsilie s odvážnym cieľom dokončiť 1200 prekladov, ktoré sprístupnia Písmo 600 miliónom ľudí.

Do februára 2020 bolo dokončených ďalších 63 prekladov Písma a prebieha tvorba ďalších 277 prekladov. Je však potrebné vykonať veľa práce na ďalších 860 projektoch, ktoré ešte nezačali.

„Naším poslaním nie je naplniť police, ale naplniť srdcia život meniacimi slovami Písma,“ hovorí riaditeľ globálneho prekladateľského tímu UBS, Alexander Schweitzer. „Jasná a ambiciózna vízia plánu prekladania Biblie nám pomôže pracovať ešte efektívnejšie pri plnení tejto misie.“

Preklady v roku 2019

Zo spomínaných piatich rokov bol v spoločenstve UBS minulý rok zatiaľ najsilnejší čo do počtu dokončených prekladov: 90 jazykov používaných takmer 617 miliónmi ľudí. Bolo publikovaných 50 prvých  prekladov s potenciálnym dosahom na 29 miliónov ľudí. Šesť z týchto jazykov, ktoré používa 4,2 milióna ľudí, dostalo kompletnú Bibliu po prvýkrát.

Jedným z týchto jazykov je Ellomwe – jazyk, ktorým v Malawi hovorí takmer 2,3 milióna ľudí. Po meste Chiringa pochodovali nadšení používatelia tohto jazyka, ktorí niesli veľkú repliku novej Biblie symbolizujúcu, že medzi nich prišlo Božie Slovo. Len pred piatimi rokmi privítali svoju prvú Novú zmluvu. Jej vplyv bol zjavný počas slávnostného odovzdávania celej Biblie, keď mladí ľudia z pamäti hrdo recitovali verše z Novej zmluvy.

„Až keď bola zverejnená naša Nová zmluva, ľudia si uvedomili, že ich jazyk je možné napísať a použiť v médiách a pri cirkevných aktivitách,“ povedal Hayes Metani, jeden z prekladateľov. „Preklad Biblie vykonal priekopnícku prácu medzi menšinovými jazykmi a národmi.“

Na opačnej strane sveta, v Mjanmarsku, prekladateľ Thang Ngai Om plakal, keď držal prvú Bibliu vo svojom jazyku – Cho Chin. Roky cestovania na dlhé vzdialenosti medzi jeho domovom a prekladateľskou kanceláriou a podstupovanie nebezpečenstva pri prekračovaní zaplavených riek v období dažďov toho boli hodné, povedal cez slzy. „Som vďačný, že som mohol vidieť túto Bibliu za môjho života, je to dedičstvo pre ďalšie generácie,“ dodal.

Deň po oficiálnom uvedení Biblie sa niekoľko kresťanov, príslušníkov Cho Chin, vydalo na vrchol Mount Victoria, najvyššej hory v štáte Chin. Vzali so sebou výtlačky Biblie vo svojom jazyku, aby aj takto vzdali Bohu vďaku.

Počet jazykov, ktoré dostali svoju prvú alebo ďalšiu časť Písma, dosiahol v roku 2019 historicky najvyššiu úroveň, čo v roku 2019 znamená 33 jazykov. Toto číslo za posledné roky neustále stúpalo, a to z dvoch hlavných dôvodov: tímy, ktoré pracujú na Novej zmluve alebo kompletných Bibliách čoraz častejšie publikujú časti Písma hneď po ich dokončení, aby sa rýchlejšie dostali do rúk komunity a tým sa získala dôležitá spätná väzba; a za druhé, pribúdajú projekty na preklad do posunkového jazyka, čím sa Písmo sprístupňuje prevažne nezasiahnutej skupine nepočujúcich.

Revízie pomáhajú zlepšiť používanie Biblie

Jazyky sa v priebehu času vyvíjajú a pre mladšie generácie môže byť ťažké porozumieť starším prekladom Písma. Preto aj revízie existujúcich prekladov, prípadne vytvorenie úplne nového prekladu do jazyka, ktorý už má svoj preklad Biblie, sú biblickými spoločnosťami považované za veľmi dôležité. V roku 2019 vydali biblické spoločnosti nové alebo revidované preklady v štyridsiatich jazykoch, ktoré používa 588 miliónov ľudí.

„So slzami radosti môžem teraz ponúknuť tieto nové Biblie tínedžerom počas najbližších letných konfirmačných táborov,“ uviedla Erva Niittyvuopio, výkonná tajomníčka pre záležitosti národa Sámi vo Fínsku, počas slávnostnej bohoslužby, ktorá sa konala pri príležitosti uvedenia novej Biblie v jazyku Sámi. Mala osobnú skúsenosť s ťažkosťami, ktoré mali mladí ľudia pri čítaní staršieho prekladu Biblie vydaného pred 125 rokmi.

Nový preklad umožňuje pre 30 000 ľudí z Fínska, Nórska a Švédska, ktorí používajú jazyk Sámi, byť v živom kontakte s Písmom. Táto udalosť tiež po prvý raz kodifikovala štandardnú písomnú formu tohto jazyka.

Revízia obľúbeného francúzskeho prekladu bola taktiež dokončená v roku 2019. S celosvetovo viac ako 77 miliónmi ľudí hovoriacimi po francúzsky má „La Bible Nouvelle Français courant“ (nová Biblia v súčasnej francúzštine) potenciál osloviť široké publikum v Európe, Kanade a Afrike.

Zvyšovanie dostupnosti Písma pre nepočujúcich a zrakovo postihnutých

Text Písma je preložený približne len do 10% posunkových jazykov. Odhaduje sa teda, že 70 miliónov nepočujúcich je jednou z najväčších evanjeliom nezasiahnutých skupín na svete.

V roku 2019 dostalo časti Písma 11 posunkových jazykov, ktoré používa približne 2,8 milióna nepočujúcich. Kniha Skutky apoštolov bola dokončená v thajskom posunkovom jazyku, čím 200 000 používateľov tohto jazyka získalo prístup dokopy k štyrom biblickým knihám: Marek, Skutky, Rút a Jonáš.

„Keď čítam biblický text, je veľa slov alebo výrazov, ktorým ťažko rozumiem,“ uvádza Vichet Sandjamnai, člen cirkevného zboru pre nepočujúcich v Bangkoku. „Teraz však thajská posunková Biblia skutočne zlepšuje moje porozumenie a môžem ju porovnať s tým, čo čítam v texte. Tiež môžem s väčšou sebadôverou učiť iných nepočujúcich o Biblii. “

Sprístupňovanie Písma ľuďom so zrakovým postihnutím je aj naďalej dôležitým zameraním biblických spoločností. V roku 2019 vydali biblické spoločnosti v Nemecku, Indii a Japonsku prvé alebo nové časti Biblie v Braillovom písme.

V Braillovom písme boli tiež vydané časti Biblie v troch indických jazykoch, vrátane prvej Novej zmluvy a ôsmich kníh Starej zmluvy v Braillovom písme v ásámčine. V súčasnosti má kompletnú Bibliu v Braillovom písme dvanásť indických jazykov.

Nemeckí používatelia Braillovho písma získali doplnenie Lutherovej Biblie: Deauterokánonické knihy v Braillovom písme boli dokončené v roku 2019, krátko po vydaní Novej zmluvy v roku 2018. Okrem toho bola takmer celá Lutherova Biblia uložená vo formáte DAISY (Digital Accessible Information System), ktorý umožňuje počúvať zvukovú verziu alebo ju čítať v Braillovom písme pomocou Braillovho displeja.

„Pred viac ako 500 rokmi bolo cieľom Martina Luthera, aby všetci mohli čítať Bibliu vo svojom rodnom jazyku. Pred dvesto rokmi Louis Braille vyvinul systém vyvýšených bodov, ktorý umožňuje nevidiacim prístup k tlačenému textu. Dnes sú Lutherova vízia a Braillovo úsilie prepojené digitálnou technológiou našej doby, “uviedla Ingrid Felber-Bischof, ktorá v UBS koordinuje globálne aktivity pre nevidiacich a slabozrakých. „Biblia v prístupnom formáte je nevyhnutná, pretože Biblia je pre každého.“

Digital Bible Library® sa zdvojnásobila v priebehu piatich rokov

Digitálna knižnica Digital Bible Library® (DBL) bola spustená v roku 2011 v spolupráci s misijnou alianciou Every Tribe Every Nation (ETEN). DBL umožňuje bezpečné zálohovanie a efektívne zdieľanie prekladov Biblie v rámci UBS a tiež s približne 60 ďalšími prispievateľmi. Stovky miliónov ľudí majú teraz prístup k biblickým textom, ktoré sú uložené v DBL, prostredníctvom webových stránok a aplikácií ako sú Global.Bible alebo YouVersion.

Počet prekladov Biblie v DBL sa za posledných päť rokov zdvojnásobil. Ku koncu roku 2019 DBL spravovala 2 424 textov v 1 589 jazykoch, ktoré spolu používa 5,7 miliardy ľudí.

V DBL je možné uchovávať aj audio a video záznamy. Počet audio Biblií vzrástol exponenciálne na 1180 v 780 jazykoch, ktoré používa 5,5 miliardy ľudí. Preklady v posunkovom jazyku sú realizované vo video formáte. Po odovzdaní úplne prvého prekladu v posunkovej reči v roku 2018 boli v roku 2019 v DBL uložené preklady v ďalších piatich posunkových jazykoch. Jedná sa zatiaľ len o časti biblického textu pretože tvorba prekladu do posunkového jazyka je značne časovo a technicky náročná.

United Bible Societies je spoločenstvo biblických spoločností pôsobiacich vo viac ako 240 krajinách a teritóriách sveta. Sú najväčším prekladateľom, vydavateľom a distribútorom Biblie na svete. Biblické spoločnosti sú tiež aktívne v oblastiach ako prevencia HIV / AIDS, zmierňovanie následkov utrpenia a zvyšovanie gramotnosti. Biblické spoločnosti spolupracujú so všetkými kresťanskými cirkvami a mnohými medzinárodnými mimovládnymi organizáciami. Viac informácií nájdete na adrese http://www.unitedbiblesocieties.org/