Knihy pre školy v Nitrianskom kraji

Vďaka finančnej podpore darcu zo Slovenska rozdala Slovenská biblická spoločnosť koncom roka 2017 Biblie a študijnú literatúru ďalším základným a stredným školám. Dar v celkovej výške 800 Eur poslúži učiteľom náboženstva a ich študentom v Nitrianskom kraji.

Pred Vianocami sme vďaka vzácnemu finančnému príspevku od slovenského darcu rozdali balíčky s Bibliami, študijnou literatúrou, mapami, biblickými hrami a audionahrávkami na 20 základných a stredných škôl a katechetické úrady Rímskokatolíckej a Evanjelickej cirkvi a.v. v Nitrianskom kraji. Niekoľko kníh poteší tiež výhercov biblických vedomostných súťaží na jar 2018.

V rámci projektu s názvom „Biblie, mapy a biblická literatúra pre školy“ sme v priebehu predchádzajúcich rokov darovali sady Biblií a biblickej literatúry už 503 školám v Banskobystrickom, Trenčianskom, Košickom, Prešovskom a  Žilinskom kraji. 

Radi by sme podobné balíčky venovali aj žiakom a ich učiteľom v Bratislavskom a Trnavskom kraji. Budeme preto vďační za ďalších ochotných darcov, ktorí prispejú na pokrytie nákladov na knihy a ich prepravu.

Podrobné informácie o projekte a možnostiach podpory.