Medzinárodné stretnutie biblických spoločností v Bratislave

V polovici novembra 2018 sa v Bratislave stretli dvadsiati zástupcovia ôsmych biblických spoločností z Európy a Ázie, aby spolu hovorili o rozvíjaní vzťahov s cirkvami. Dvojdňové stretnutie s názvom „Church Relations Training“ zorganizovalo združenie United Bible Societies a Slovenská biblická spoločnosť.

Tréning viedol Gunnar Mägi, zástupca nadnárodného misijného tímu United Bible Societies, spolu s Dr. Juttou Henner, dlhoročnou riaditeľkou Rakúskej biblickej spoločnosti. Zúčastnili sa na ňom riaditelia, pracovníci aj partneri biblických spoločností z blízkeho Poľska až po Arménsko.

Po úvodnom zhrnutí histórie spolupráce a spoločných hodnotách biblických spoločností, sme hovorili o cirkevných tradíciách a vnímaní Biblie v katolíckej, ortodoxnej aj protestantskej cirkvi. Keďže účastníci pochádzali z rôznych krajín a rôznych denominácií, mohli diskusiu doplniť vlastnými poznatkami a pohľadmi.

Zaujímavou časťou stretnutia bola tiež prezentácia aktuálnych trendov, ku ktorým patrí napríklad úpadok cirkvi na Západe, megazbory a využívanie nových technológií v cirkvi. Druhý deň tréningu bol zameraný predovšetkým na zdieľanie skúseností a diskusiu o praktických krokoch, ako môžu biblické spoločnosti pomôcť cirkvám a ako môžu naopak cirkvi pomôcť biblickým spoločnostiam.

United Bible Societies je medzinárodné združenie, ktorého súčasťou sú biblické spoločnosti pôsobiace vo viac ako 200 krajinách na celom svete. Kontext práce každej z nich je trochu iný, no každá z nich sa snaží o budovanie úzkych vzťahov s kresťanmi vo svojom okolí. Jednou z priorít združenia sa preto prirodzene stalo posilňovanie vzťahov s rôznymi kresťanskými cirkvami. Združenie pripravilo na túto tému sériu stretnutí, ktoré sa postupne uskutočňujú v rôznych častiach sveta.

Fotografie z tréningu si môžete pozrieť v našej fotogalérii.