Medzinárodné stretnutie biblických spoločností

V polovici januára 2018 sa riaditeľ Slovenskej biblickej spoločnosti, Pavol Krasnocvetov, zúčastnil na pravidelnom stretnutí vedúcich pracovníkov biblických spoločností v Európe a na Blízkom východe. Stretnutie organizované Spojenými biblickými spoločnosťami (United Bible Societies) sa tentokrát uskutočnilo v gréckych Aténach.

Riaditelia viac ako  tridsiatich organizácií z nášho regiónu sa počas troch dní venovali trom oblastiam: posilnenie vzťahov s cirkvou, udržateľnosť a digitálne technológie. Pravidelné stretnutia pomáhajú budovať vzťahy medzi jednotlivými biblickými spoločnosťami a vytvárajú užitočnú platformu pre vzájomnú spoluprácu. Spoločné témy, zdieľanie skúseností a príkladov dobrej praxe sú zdrojom inšpirácie aj pre našu ďalšiu službu na Slovensku.

United Bible Societies je sieť biblických spoločností, ktoré pôsobia vo viac ako 200 krajinách a oblastiach v rôznych častiach sveta. Naším mottom je „Biblia pre každého“ (The Bible for everyone)  a naším spoločným úsilím je, aby mal raz každý človek prístup k Biblii v takom jazyku a v takej forme, ktoré sú mu blízke.